Queyk

25 tekstów – auto­rem jest Queyk.

kiedy zapomnisz być...

Żona, to nie tyl­ko sex,
i pełne ga­ry strawy.
Po­wiedz czułe słowo.
Bądź dla niej łaskawy.
Nie od­wra­caj się ple­cami
Kiedy cze­goś nie zrozumie.
Wytłumacz, pokaz.
Bo, to cze­go nie ma w domu
Będzie szu­kała w tłumie.
A wielu jest [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 25 grudnia 2013, 04:33

* * *

Two­je oczy,
wy­palo­ne z miłości,
z tlącą się is­krą nadziei.
wie­rzysz że...
przyj­dzie ta­ki dzień
który wszys­tko odmieni.
Twe us­ta na­miętne
może pot­rze­bują dotyku,
do­tyku miłości,
ciepła
serca
czułości
pew­nie wte­dy pro­mień uśmie­chu na nich by gościł.
Jes­teś w suk­ni ko­loru anioła,
w ta­kiej widzieć Cię bieli,
i op­rzeć kto by się To­bie zdołał,
możne ktoś po­dołałby zadaniu
i Two­je życie rozweselił. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 8 listopada 2013, 22:51

* * *

Miłość niczym wiatr
który dmie w nas życie.
Cza­sa­mi nas de­li­kat­nie muska
dając nadzieję że,
będzie wichura. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 października 2013, 18:41

***

Czas jak woda,
znaj­dzie swo­je ujście,
Tak my znaj­dziemy an­ty­dotum na ból i żal..
Czas zro­bi szal,
Uko­jeniem otu­li nas,
Poz­wo­li poczuć klucz swobody...
Do życia wygody.

Nie możemy,
Siła per­swaz­ji być..
miłości inwazji...
Sa­mi poczu­jemy to co jest miodem.
Słońca zachodem,
Miłości mgłą...
stąd, ni z ową.
Po­jawia się,
i nic nam do tego. 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 26 września 2013, 23:50

jesień....

Jesień,
Przy­jaciółka lata,
To jej pora,
Z wiat­rem hula,
Z wiat­rem lata,
Lis­cie zry­wa i szeleści...
Szarą aurą,
Tym nas pieści,
Cza­sem deszczem,
Czy­li słotą.
Dużo wody.
Ja­kieś błoto.

Cho­ciaż tęskno,
Za jej bra­tem, latem.
Może i za jej siostra,
wiosną.
Wte­dy każą chwila...
Chce być tą radosna...
Kiedy jest...
Ty­le uniesień.
Na piszę tyl­ko jedno...
Piękna jest,
Pol­ska złota jesień.


Wrc 09.23.13 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 24 września 2013, 02:40

Wybór...

Dziś, ciężki wybór...
prze­de mną jest,
stoję na rozdrożu,
sam nie wiem czy, to ja­kiś test?
spraw­dza­nie przez życie a, może to gest?
gest dob­ro­ci od lo­su, słon­ce i radość?
którą wyb­rać z dróg?
bym, później po­wie­dzieć mógł,
ze, dobrego [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 września 2013, 15:45

***

Dla Ciebie,
mogę gwiaz­dy z nieba,
zry­wać jak jagody.
Nie mu­si być słońca,
może być deszcz,
bez pogody...
I tak będziemy słońcem,
sa­mi w sobie.
I ten się do­wie,
kto pat­rzy sercem...
nie ślepcem,
się zowie. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 września 2013, 01:36

Marzenia....

Na­malu­je cię pędzlem mych marzeń
Przyoz­do­bię w se­rie pięknych zdarzeń
Ubiorę w su­kienkę szczęściem zdobioną
Włosy roz­puszczo­ne ze złota koroną

Za­biorą ze sobą do mo­jego świata
Gdzie będziemy na skrzydłach miłości la­tać
Ja dam ci [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 1 września 2013, 13:43

miłość...

cza­sami ją spotykam,
ale... mi­jamy się obojętnie,
wodzę wte­dy za nią wzrokiem,
szu­kając jej ponętnie.
jest mi obca,
a za­razem tak znana,
niewin­na, nieokiełznana,
widzę ją wszędzie,
w parku...
gdzie zbiera żołędzie,
nad rzeką...
gdy kar­mi łabędzie,
chwi­lami stoi za mną na przystanku,
a wiatr... [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 27 lipca 2013, 12:15

***

Gdy­byś była jak tort,
Przyoz­do­biłbym cie w świeczki.
Gdy­byś była książką,
przeczy­tałbym od des­ki do deski.
Gdy­byś była kwiatkiem,
pod­le­wałbym cię,
ro­koszo­wał się two­ja wonią,
chro­niłbym przed chłodem,
otu­lał dłonią.
Gdy­byś była mor­ską falą,
wzburzoną i spienioną...
Uto­piłbym się w to­bie by,
poczuć to co masz w sobie.
A może jes­teś jak ze­fir ?
Nie, raczej wiejesz ciepłem,
jak hal­ny...
Chciałbym le­cieć tak z Tobą,
być par­tne­rem idealnym. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 13 czerwca 2013, 00:16
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Queyk

Użytkownicy
P Q R
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność