Queyk, ulubione teksty, strona 50

1761 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Prawa człowieka - poławiacz złomu

Szczęk

gnieciona alu­miniowa puszka
wyk­rzy­wia z bólu usta
w wor­ku jest ich cała po­pulac­ja smutna

niekiedy w życiu
jest tyl­ko ta­ka perspektywa
brud­ne dłonie
i kij
a do te­go otchłań
drze­miąca w śmietnikach

pre­zydent ma konstytucje
w jed­nym palcu
(w dupie) 

wiersz • 1 września 2013, 11:45

Strojna pani...

Odtwórz

W złocis­to rdza­wej przechadza się sukni.
Na głowie... z liści klo­nowych ma wianek.

Jej de­kolt zdo­bi ko­lia z leśnych grzybów.
Kosz w dłoni w nim pol­ny pachnący rumianek.

Ro­ześmiane kaszta­ny tur­la po trawnikach.
Sze­leści krocząc... trąca drzew [...] — czytaj całość

wiersz • 31 sierpnia 2013, 18:27

Miniaturka o potrzebie zmiany kranu

Pop­raw kran
bo płacze
niegos­po­dar­nością naszą
do sreb­rne­go zlewozmywaka

żółta żarówka na niebie tańczy 

wiersz • 31 sierpnia 2013, 14:21

Las domem i... mogiłą..

Odtwórz

Dla ko­go to 
la­sy do­mem się stały?
Nad czyją głową
dach z ko­narów drzew?

I... czy­je to słowa
z nutą nostalgii
niosły się la­sem
czyj był to... śpiew?

Dla ko­go to 
gwiaz­dy niczym latarnie
niejedną ze ścieżek
znaczyły?

Dla ko­go mech był
podgłówkiem do snów
gdy te się
koszma­rem przyśniły?

Tam...
par­ty­zantów roz­la­na krew.
Mech pok­rył się
bar­wną czerwienią.

Nie gwiaz­dy... a
ku­le się sreb­rzą wśród drzew.
Gu­ziki żołnier­skie się
mienią... 

wiersz • 30 sierpnia 2013, 21:35

Motocyklista przemijania

Pod kołami traktora
zginął motocyklista
zos­tał po nim przy­gasający znicz
i w per­spek­ty­wie ulica

Ludzie mówią
że nie było co zbierać
ka­ret­ka od­jechała pusta
i ka­rawan przy­jechał pospiesznie
by ro­bić kapustę

Z mo­toru nie zos­tało nic
w wol­nej stre­fie to się stało
mógł jeszcze żyć
a chciał pożegnać
od­chodzące lato

(200 km/h na pros­tej drodze za mias­tem się to stało) 

wiersz • 30 sierpnia 2013, 11:41

Do­mem Twoim są ser­ca ludzkie tam bo­wiem pot­ra­fisz czy­nić cu­da a szcze­rość w roz­mo­wach z Tobą w pos­ta­ci mod­litwy jak i w czy­nach nie w mu­rach Kościołów
a po­za ni­mi jest praw­dzi­wa po­nieważ codzien­ne trud­ności z ja­kimi się bo­ryka­my lub szczegół który da­je nam od­ro­binę ra­dości spra­wiają pot­rzebę kon­taktu z Tobą tak w prośbach jak i w podzięko­waniach w każdej chwi­li nasze­go życia... 

myśl • 29 sierpnia 2013, 21:20

Końska wątroba - czyli poranny refleksownik

Ty­lu mężczyz­nom bra­kuje seksu
ty­le ko­biet oziębło z bra­ku miłości
ich związki za­biły pieniądze
i niekończące się troski

Ciągłe problemy
i pra­ca se­zono­wa na umowę zlecenie
a do te­go ko­lej­ka w pośredniaku
długa jak po­nura jesień

Wie­czo­rem siedzą z ołowiu
i na­wet nie ro­zumieją wiadomości
gdzie pra­wo pra­cy na ich niekorzyść
zmieniają chci­wi rządzący

Później w ni­jakiej pościeli
ona z ter­mo­forem między nogami
a ona wpat­rzo­ny w ścianę
przek­li­na życie zas­ra­ne (może być koszmarne) 

wiersz • 28 sierpnia 2013, 07:35

Protokołu nie będzie

Aniołek w ciąży
- boże - 
uk­rwionej jak kaszanka
na patelni
hebanowej

to żaden wstyd
prze­cież i z próbówki
można pić wino
a ona
otu­lona po­piela­tymi skrzydłami
ze zlęknionej porcelany
roz­ko­jarzo­nym odbiciem
w fon­tannie woła

bru­kowa­na droga 

wiersz • 26 sierpnia 2013, 22:07

Co byłoby gdybyś...

Odtwórz

Gdy­byś stworzył mnie źdźbłem trawy
roz­kołysał na wiet­rze leciutko
każdym świ­tem budziłabym świerszcze
nucąc piękne bal­la­dy cichutko.

Te wtórując na skrzyp­kach by grały
raz po raz... skoczne nu­ty wtrąciły
dzień nie tyl­ko byłby wte­dy radosny
ale również po­god­ny i... [...] — czytaj całość

wiersz • 25 sierpnia 2013, 00:44

Cierpliwa miłość...

W ko­biecych oczach sa­mot­ność się czai.
Gdzieś w oczu kąci­kach zbierają się łzy.
I... nie wiesz że miłość ta której pragnie
jest bliżej niż myśli być może to... Ty.

To w par­ku miej­skim... alejką się snuje.
To... [...] — czytaj całość

wiersz • 24 sierpnia 2013, 00:22
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agniecha1383