Queyk, ulubione teksty, strona 50

1780 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Baj­ka o tym jak Le­nin zat­roszczył się o sierotę


Dro­gie Dzieci, Pionie­rzy i Har­cerze z krajów Układu War­szaw­skiego. Nie lu­bicie kiedy pa­da deszcz w wol­ny dzień, bo się nudzi­cie. Ale Włodzi­mierz Il­jicz Lenin [...] — czytaj całość

anegdota • 17 września 2013, 12:19

Jesienna dedykacja.

Pew­ne­mu Pa­nu z Sopotu,
Co nie chce mi ro­bić kłopotu,
Po­syłam ko­lory jesieni,
Niech sza­ry świat mu się zmieni;
Zacznę od wrzosów z polany,
Mieniące się kolorami,
Od białych po róże, fiolety,
Tak zmien­ne, jak cza­sem kobiety.
I klo­ny ze [...] — czytaj całość

wiersz • 17 września 2013, 10:53

Nie odsmażana miłość spotkanie dwóch małżeństw Kowalskich

Uda­jemy le­piej od nich
że wszys­tko u nas
w porządku

Po ty­lu la­tach małżeństwa kleks
kaszanka
o przek­leństwa - "urąganka"

Żal wbi­ty w kaloryfer
mówi boże
cze­muś mnie opuścił
boże
i na krzyżu przyszłości
drżącą ręką
dra­pie się po głowie

Por­cję fry­tek poproszę 

wiersz • 16 września 2013, 10:36

" Spalnyj wagon "

Z noc­ne­go pociągu
świat wygląda
jak spo­koj­na twarz dziecka
w roz­bu­janej kołys­ce istnienia

W ok­nie mażą się latarnie
palcem
zos­ta­wiając ślad
na mok­rym świata obrazie

Nic tak nie pachnie
jak noc z pociągu
przez ok­na szczelinę
kiedy czas tra­ci wymiar
i liczy się tyl­ko ta chwila

Ja­kaś ko­bieta wy­ciera się chusteczką
do hi­gieny intymnej
i błądzi ręką pod majtkami
na kuszet­ce po­niżej leży jej przyjaciółka
w miłosną opo­wieść wczytana 

wiersz • 13 września 2013, 11:11

Nie trać humoru jak niebo...

Jak widzisz... to niebo jest smutne.
W kołdrę z chmur się wtulało.
Nie racząc nas pięknem błękitu
z tęskno­ty za la­tem... płakało.

Choć deszczem Cię je­sień dziś wita
spraw so­bie... pa­rasol tęczowy.
Niech dzień choć jest szarobury
znów stanie [...] — czytaj całość

wiersz • 12 września 2013, 22:09

Nie szaty nas zdobią...

Cóż ja po­radzę że jes­tem urocza
nieziem­ską też grzeszę urodą
i pew­nie się zdzi­wisz czy­tając te słowa
że piszę je z taką... swobodą.

I na­wet imię mo­je niczym rarytas
tak słod­ko brzmi jak... miód.
Pa­miętaj za­tem pat­rząc na [...] — czytaj całość

wiersz • 10 września 2013, 21:54

Worek foliowy z ostatnim oddechem lata

Już liście wędrują
uli­cami mias­ta bez celu
jak bezdomni

Wiatr poz­ba­wiony koloru
niesie niepokój przemijania
i ściętą piwonią
rodzi się nostalgia

Jest zwykły dzień
od­chodzące­go lata
idą dzieci z tornistrami
ktoś ulicę zamiata 

wiersz • 10 września 2013, 11:59

* * *

Chciałam ci ty­le powiedzieć,
A nic po­wie­dzieć nie mogę.
Tak wiele słów w mo­jej głowie,
Lecz coś przesłania im drogę.
Chcę tu­lić cię dzi­siaj w milczeniu,
Niech ser­ce twe czu­je me słowa,
Bo prze­cież, co najpiękniejsze,
To ta­ka bezsłow­na rozmowa...
Chciałam ci ty­le powiedzieć,
Lecz słowa gdzieś uleciały.
Może ich wca­le nie trzeba,
Świat w ciszy też jest wspaniały.

/Joanna/ 

wiersz • 9 września 2013, 19:50

Walka z kryzysem urojeniowym

Pan Ed­ward to gość
bo ma por­tfel gru­by jak cholera
gdy­by przy­pad­kiem por­tfel schudł
to przy­pomi­nałby menela

Te­go prze­raźli­wie się boi
i przed tym drży
pra­cuje na dwóch etatach
by god­nie żyć


Męczą go straszne sny
że lądu­je na ulicy
a je­go żona jęczy pod kochankiem
który ma w cen­trum kamienice

Do­padła go psychoza
bo boi się ubóstwa
w zam­rażar­ce w piwnicy
za­lega ko­lej­na świ­nia tłusta 

wiersz • 9 września 2013, 10:34

Elektroniczny krach

To tablet
naj­now­szej generacji
a w nim
two­je na­bur­muszo­na twarz

i to już chy­ba koniec
kłamałaś 

wiersz • 8 września 2013, 20:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marka