Queyk, ulubione teksty, strona 51

1780 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

MĘŻCZYZNO...

Za... chwi­le war­te uniesień .
No­ce i dnie za miłość o świ­cie.
Na­miętność dla której tra­ci się głowę
uczu­cia co... słodzą nam życie.

Za ka­wy cu­dow­ny aro­mat w poranki.
Pęk kwiatów trzy­many w dłoni.
Za trud i [...] — czytaj całość

wiersz • 8 września 2013, 08:09

Ironia...

By­wa że... siedząc pochy­lona głowę pod­piera ręko­ma i roz­ma­sowując skro­nie próbu­je sku­tecznie przeg­nać myśli które cza­sem uchodzą łzą.
Nieus­tannie pow­tarza jes­tem sil­na by po­tem z wyrzu­tami... spoj­rzeć w stronę gdzie tęskno­ta wy­rywa się [...] — czytaj całość

dziennik • 7 września 2013, 09:10

O czym mowa?

Często kłócą się z myślami
tworząc chaos w głowie.
Cza­sem są... jak bełkot
lub... wadą w wymowie.

Z od­ro­biną fałszu w głosie
lub spo­koj­ne... miłe.
By­wa że nieskład­ne czasem
al­bo i... zawiłe.

Ob­rażają złoszczą krzywdzą
za­dufa­nym... głosem.
Przemądrzałe i bluźniercze
szydzą czyimś losem.

Lub w miłos­nym uniesieniu
me­lodią dla... uszu.
Sta­now­czością i rozkazem
lub... bez animuszu.

Cza­sem dobrą są nowiną
prośbą lub... pytaniem.
Plotką w us­tach ludzkich
al­bo... pojednaniem.

Pi­sane ,śpiewa­ne ,cichutkie
wiecie o czym... mowa?
Co nas ra­ni al­bo... cieszy?
czyżby są to... słowa? 

wiersz • 6 września 2013, 00:01

Wojna...

Odtwórz

Wdarłaś się świ­tem na pol­ską ziemię
pod­stępem Ją wzięłaś z dwóch stron.
Z jed­nej... gwiaz­dy o żywej czerwieni
z dru­giej sta­dem złowie­szczych... wron.

Wzięłaś w kaj­da­ny Orła Polskiego
objęłaś Go... strachu ramieniem.
Czer­pałaś siłę z ludzkiej śmierci
cie­szyłaś... nieludzkim [...] — czytaj całość

wiersz • 5 września 2013, 05:08

Pościelowym leniom...

Czy widziałeś jak słońce się budzi?
Złotą tar­czą się wzno­si do góry
po­tem ziewa... roz­ciąga pro­mienie
osiadając le­niwie na... chmury.

Na­wet kot co przy grządkach myszkował
stra­cił za­pał ułożył się w trawie
prze­ciągając się doszedł do [...] — czytaj całość

wiersz • 4 września 2013, 00:10

Ładnie mi...?

Chcę być dla Niego ta­ka promienna
jak lek­ki ze­firek... radosna.
Przecze­kać cier­pli­wie je­sień i zimę
by po­tem... wyglądać jak wiosna.

Uszyję so­bie su­kienkę... pogodną
jak niebo... błękitną bez chmur.
Pocze­kam aż wzej­dzie ku­la złocista
sko­piuję ją so­bie na... wzór.

Przyczepię [...] — czytaj całość

wiersz • 3 września 2013, 00:12

Krótka bajka o tym jak Lenin potrafi zadbać o wielkiego i maluczkiego

Włodzi­mierz Il­jicz Le­nin był człowiekiem nadzwyczaj dob­rym i kiedy ucichły strzały z pan­cerni­ka Auro­ra a nad kra­jem za­pano­wał pokój, to nie za­pom­niał na­wet o Carze i je­go rodzi­nie fun­dując im wcza­sy w [...] — czytaj całość

opowiadanie • 2 września 2013, 21:24

Ojcze...

Spójrz na swoją córkę Ojcze
ześlij Jej... spo­koj­ne sny.
Ser­cu przy­nieś ukojenie
ot­rzyj z twarzy... słone łzy.

Proszę... ześlij Jej Anioła
Te­go co Go stróżem zwą.
W śnieżnej bieli skrzy­deł swoich
nie­chaj wier­nie... chro­ni Ją.

Oj­cze spójrz łas­ka­wym okiem.
Ulecz duszę bo... zwątpiła.
Jeśli możesz wskaż Jej drogę
bo się trochę... pogubiła.

Wróć Jej proszę chęć do życia.
Wiary do­daj... siły!
Lecz też nie bądź pobłażliwy
mój Ty... Boże miły... 

wiersz • 2 września 2013, 09:30

Prawa człowieka - poławiacz złomu

Szczęk

gnieciona alu­miniowa puszka
wyk­rzy­wia z bólu usta
w wor­ku jest ich cała po­pulac­ja smutna

niekiedy w życiu
jest tyl­ko ta­ka perspektywa
brud­ne dłonie
i kij
a do te­go otchłań
drze­miąca w śmietnikach

pre­zydent ma konstytucje
w jed­nym palcu
(w dupie) 

wiersz • 1 września 2013, 11:45

Strojna pani...

Odtwórz

W złocis­to rdza­wej przechadza się sukni.
Na głowie... z liści klo­nowych ma wianek.

Jej de­kolt zdo­bi ko­lia z leśnych grzybów.
Kosz w dłoni w nim pol­ny pachnący rumianek.

Ro­ześmiane kaszta­ny tur­la po trawnikach.
Sze­leści krocząc... trąca drzew [...] — czytaj całość

wiersz • 31 sierpnia 2013, 18:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agniecha1383