Queyk, ulubione teksty, strona 52

1501 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Być bliżej...

Odtwórz

Stanąć na straży Je­go snów jak
anioł stróż... przy Je­go boku
nie opuszczając trwać w potrzebie
ułat­wiać życie... krok po kroku.

Tu­lić Go w bieli swoich skrzydeł
uśmie­chem łzy osuszać z twarzy
mieć dar spoj­rze­nia w ser­ce i...
spełniać [...] — czytaj całość

wiersz • 29 listopada 2012, 21:28

Rozwód planowany

Mo­ja koleżanka
"M jak Miłość" oglądała
i pos­ta­nowiła się pozbyć
męskiej połowy ciała

Mówi że ro­zej­dzie się z mężem
i nie za cudzołóstwo
ani za pas­kudną gębę

Jej miłość - po pros­tu - jak kiep
w po­piel­niczce życia
nie wys­ta­wia ust czerwonych
a żar od daw­na zanika

Nie czu­je przy­jem­ności w tarciu
i w no­wy rok ich nie widzi
za­tem od­trąci samca
jak moc­ny or­ga­nizm pasożyty

W te­lewiz­ji te­raz to modne
rozwody
i sześć kochanek
najłat­wiej się rozejść
a żal zag­ryźć kiełbasą zwyczajną 

wiersz • 29 listopada 2012, 20:45

Wykruszę się...

Odtwórz


Nieg­dyś... gorący do­tyk dłoni
trzy­mający Cię w swoich objęciach
przy­jem­nie parzył każdą część ciała.
Znie­czu­lał wszys­tkie dot­kli­we rany
skru­pulat­nie zbiera­ne w drodze
jaką wyz­naczył Ci los ubar­wiając życie
te­raz... przej­mująco zimny...

Niełat­wo pod­nieść się...
ot­rząsnąć z bólu gdy rzeczywistość
rzu­ca Tobą [...] — czytaj całość

wiersz • 27 listopada 2012, 23:19

Wspominając Ankę z parteru

Pros­ty­tut­ka z uli­cy Garncarskiej
da­wała łono za dewizy
i ja­ko pier­wsza miała video
które­go ludzie jej zazdrościli

Nieje­den na niej wiotczał
jak wi­delec w hut­niczym piecu
i ze łza­mi w oczach
zos­ta­wiał za war­gi należność

A u niej był luksus
i [...] — czytaj całość

wiersz • 27 listopada 2012, 12:44

Bardzo dziwny sen

Chodzi za mną procesja
z wiel­kim ra­tun­ko­wym kołem
i Je­zusem na krzyżu

Małe dziewczynki
po­kazując spróchniałe uśmiechy
przed siebie kwiaty sypią
i błyszczą im amal­ga­mato­we plomby

Gdzie się nie ruszę
to idzie za mną procesja
a kościel­ny pa­li sztuczne ognie
wy­dychając w [...] — czytaj całość

wiersz • 24 listopada 2012, 20:28

ROSYJSKA DUSZA

Ro­syj­ska dusza, w niej piękne granie.
W mo­jej dla Ciebie, a w Two­jej dla mnie.
Na bałałaj­ce czy mandolinie
Cicha mu­zyka w ciemną noc płynie.
Ta dziw­na dusza, dusza wędrowca
Często się włóczy gdzieś po manowcach
Lecz pełna [...] — czytaj całość

wiersz • 23 listopada 2012, 22:56

Nalot i przelewanie boczne

Mózg operacji
Bru­non K
jest w areszcie
świat usłyszał o nim wreszcie

Chciał wy­sadzić sejm
jak is­lam­ski terrorysta
a uczo­ny z niego człowiek
- che­mik -
mówi telewizja

Po­ciągnie za sobą naśladowców
jak Ju­rand ruszający do boju
chcąc ro­bić porządek
w ukocha­nym kraju

Bru­non K
to radykalista
te­raz będzie krzyczeć
jak ktoś go w ce­li wykorzysta

Tyl­ko dlacze­go je­go aresztowali?
prze­cież co dru­gi Po­lak deklaruje
że kiedyś sejm wysadzi

mar­ka 21 11 2012 

wiersz • 22 listopada 2012, 11:00

* * *

Jak ptak, jak kwiat, jak liść
Mieniła się kolorami.
Jak sen, jak cień, jak myśl
Niet­knięta bólem czy łzami.
Jak tęcza, jak ro­sa, jak wiatr
Jej świat nig­dy nie mógł być stary.
Jak uśmiech, jak gest, jak westchnienie
Nie [...] — czytaj całość

wiersz • 21 listopada 2012, 12:30

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Nutka67