Queyk, ulubione teksty, strona 52

1676 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Żyjemy

Pięćdziesiąt trzy
mi­liony złotych
prze­pili w zeszłym roku
bolesławianie

cóż
no cóż

stać nas
to pijemy
więc nachlej­my się
za­nim pomrzemy

na wer­ni­sażu wino
dla artystów
pod osied­lo­wym skle­pikiem nalewki
w objęciach żulików
wy­pij­my wszys­cy za zdro­wie robotników

życie jest ciężkie
więc za­lać się trzeba
może wte­dy wcześniej
weźmie nas jas­na cholera

marka 

wiersz • 21 lutego 2013, 20:08

Dniem poskromiona...

Odtwórz

Co noc wy­mykam się myślami
ni­by... niewinnymi.
Niezawstydzona...
błądzę ko­rytarzem nocy
drżąc z pod­niece­nia że
znów oto uj­rzę jakże umiłowaną
śpiącą postać.
Grzesznie...
wpat­ruję się w Two­je oblicze
jak­by... liżąc wzrokiem...
wy­sysając z ust całą miłość
którą... tak trud­no sięgnąć
za dnia co... pos­kra­mia. 
Więc cze­kam aż zajdzie
by... znów wyk­raść się
w objęcia Twoich snów
pozostać...
wtu­lona nagą pier­sią w tors
i udem wple­cionym w Twoje...
drażniąc zmysły śmiałością ust
de­likat­nie piętnuję uczuciami
szep­cząc to co za dnia
jest... nieosiągalne... 

wiersz • 18 lutego 2013, 05:12

Ścięte brzozy w zapyziałym marcu

Cho­ler­na mała klita
z krwią za paznokciami
naszym znojem
i wen­ty­lator w kratce
za­sysający nasze lęki
niepokoje
i za­suszo­ne usta

Two­je war­gi jak
starzejąca się wątróbka
w lodówce
z zas­chnięty­mi palcami
ramieniem
kre­mem reanimowanym
matowieją

O boże
mo­ja twarz w lustrze
nie przecieranym
w przedpokoju
między ciuchami

- cho­ler­ne szma­ty -

I jeszcze ko­ta kuweta
wie­cznie z bo­ku naszczane

poranek 

wiersz • 16 lutego 2013, 11:53

Ja też chce napisać o miłości

Znoszo­na miłość
sie­dzi na wa­liz­ce brązowej
z nak­le­jonym sercem
pra­wie nie czerwonym
i dłubie słonecznik znudzona

Na dwor­cu kolejowym
wygląda pociągu
na przykrótkim peronie
nie wiado­mo czy wsiądzie

Ma po­peli­nowy płaszcz
ściekający po ra­mionach płowych
ga­piów głosem
podnóżek usłany łupi­nami słonecznika
a pod pachą miłosną książkę 

wiersz • 15 lutego 2013, 13:41

Pani miłość...

Odtwórz

Cóż to za pa­ni... roz­pycha się łokciami
i w życie się wprasza w każdy trwały związek.
Za­ciek­le wykłóca o miej­sce w ludzkich sercach
zawzięcie twier­dząc... to mój obowiązek!

Na nic się zda siła. Pod­stępem Ich wezmę.
Usta [...] — czytaj całość

wiersz • 15 lutego 2013, 04:28

Miłość przychodzi
miłość odchodzi
zos­tają dzieci
które się płodzi... 

myśl • 14 lutego 2013, 08:43

Zapomniane...

Odtwórz

Ka­mien­ne tab­li­ce za­rosłe mchem.

Za­pom­niane og­ro­dy kul­tu­ry żydowskiej
chylące się ku ziemi wraz z upływającym czasem...

Niczym roz­darte stro­nice Bib­lii
z dziesięcioma przy­kaza­niami które
mieliśmy przes­trze­gać... teraz
przy­pomi­nają nam jak małej jes­teśmy wiary
jak... słabi.

Ze wszys­tkich stworzeń najmniej [...] — czytaj całość

wiersz • 14 lutego 2013, 01:15

Ta­ki niepo­zor­ny a od­był staż u bo­ku śmier­ci wyręczając ją z pra­cy na kil­ka lat nie dziesiątkując a... hurtowo.
Ta­ki ma­luczki człowiek... a pot­ra­fił głosem niena­wiści zdo­być rzeszę pop­leczników... siłą je­go zagłuszyć krzyki [...] — czytaj całość

myśl • 13 lutego 2013, 02:40

Gdy­bym od­kryła rąbek ta­jem­ni­cy gdzie znaj­dują się scho­dy do Two­jego do­mu Pa­nie... biegła bym ni­mi omi­jając co dru­gi sto­pień a do­tarłszy na szczyt usiadłabym na os­tatnim i z ulgą stwier­dziła że bardziej [...] — czytaj całość

myśl • 12 lutego 2013, 02:07

Pejzaż miejski ze słoniną w oknie

Ten kra­job­raz
ciężko oddycha
sadzą
wyp­lu­waną z kominów

Roz­ma­zane oczy życia
ściekają tłus­tym tuszem
z po­piela­tego nieba

Ulicą idą ludzie
jadą samochody
biel
czerń
szarość
a pod murem
zmarznięty życiorys bosy
z os­tatnim papierosem 

wiersz • 8 lutego 2013, 12:30
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

marka