Queyk, ulubione teksty, strona 52

1710 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

miewam że pat­rząc ku niebu na roz­la­ny błękit na­de mną
widzę nie roz­proszoną biel chmu­rek a czuwające
nad na­mi anioły i w duchu... dziękuję za taką wyobraźnię
która da­je mi choć trochę poczu­cie bezpieczeństwa... 

myśl • 24 marca 2013, 11:30

Bezgwiezdna... niczym wdowa...

Odtwórz

Cza­sem mam ta­ki zamęt w głowie
trud­no pow­strzy­mać wte­dy łzy.
I ser­ce też żałośnie bijąc
za­biera spokój... mąci sny.

To właśnie wte­dy potrzebuję
czy­jegoś wspar­cia na ramieniu.
Wypłakać smu­tek z resztą łez
po­sie­dzieć w ciszy i w milczeniu.

Nie chciałam [...] — czytaj całość

wiersz • 23 marca 2013, 03:56

No tak... Miniaturka czekająca na wiosnę

Dwudzies­ty pier­wszy marca
śnieg
ludzie resztka­mi węgla
kaf­lo­we piece karmią

po pa­rape­cie pta­ki tańczą
cze­kając na ok­ruchy chleba 

wiersz • 22 marca 2013, 13:46

A niech sobie pada...

Odtwórz


Dziś na­wet deszcz wy­daje się tańczyć
krop­la­mi łas­kocząc ra­dosną twarz.
Nie tyl­ko On ma wkład w mo­je szczęście.
Naj­większy udział... Ty w nim masz.

To nic że moknę... ociekam deszczem.
Nic nie jest w sta­nie zmącić radości.
Bo [...] — czytaj całość

wiersz • 21 marca 2013, 14:32

Chwila w tramwaju

Ta ko­bieta w tramwaju
z metką na karku
wyt­rzeszczającą oczy
używa per­fum o zapachu
sta­rego strychu

O piątej ra­no w tramwaju
na wy­tar­tym siedzeniu
sie­dzi dzień sku­lony jak kwiat

Trzęsie się po­ranek na kośla­wych torach
a ko­bieta z psem
skomlącym w nogach
mówi
że na ha­sioku znalazła
nar­ty po kochan­kach skłóconych
i prze­siadając się o oranżadę prosi

Pat­rzę na jej brud­ny płaszcz
i kark jak kak­tus sterczący
ko­bieta przes­trze­ga przed samcami
że będą piękne na nich robić

(Między By­tomiem a Zabrzem) 

wiersz • 20 marca 2013, 07:29

Mogę być... wszystkim...

Odtwórz

Wszys­tko co we mnie najlepsze
zacho­wam... tyl­ko dla Ciebie.
Zapłonę... jak og­nień w kominku.
Ro­zis­krzę gwiazdą na niebie.

Gdy zechcesz zos­tanę tancerką.
Us­ta­mi roz­tańczę się w Twoich.
Nie będę... bier­na w uczuciach.
Nie żałuj dla mnie więc... swoich.

Będę promieniem [...] — czytaj całość

wiersz • 20 marca 2013, 03:03

Terapia

Niekiedy trze­ba zwymiotować
żeby było lepiej

milczenie
za ok­nem wrony
kołyszą się na ko­narach dębów

cienie 

wiersz • 19 marca 2013, 20:02

O MNIE

Zaklęte w słowach całe me życie,
Ciągle w marze­niach błądząca skrycie,
Scho­wana w wier­szach między wersami,
Jeśli od­gadniesz… wszys­tko przed nami.
Pot­ra­fię mówić długie godziny,
Nie szu­kam skutków ani przyczyny.
Cza­sem posłuchaj moich historii,
I nie do­rabiaj zbędnych [...] — czytaj całość

wiersz • 19 marca 2013, 00:00

* * *

Tak lu­bię słuchać głosu Two­jego,
Choć płyną słowa bez sen­su wielkiego,
Mów do mnie, mów,
Nie żałuj mi tych słów.
Cza­sami pot­ra­fię Cię myślą przywołać,
By móc Twym głosem się delektować,
Słowa­mi bez znaczenia
Świat wkoło mnie [...] — czytaj całość

wiersz • 18 marca 2013, 22:49

Haggada... bardziej obszerna...

Odtwórz

Piękne ale jakże smut­ne duże
sze­roko ot­warte oczy tak głod­ne życia
i... dłonie wychudzone
resztka­mi sił ucze­pione nadziei o...
wyzwoleniu.
Z kimże te­raz usiądziesz do stołu
by ob­chodzić święto paschy?
Ko­mu przeczy­tasz Hag­gadę i...po co
sko­ro pow­sta­nie no­wa bardziej [...] — czytaj całość

wiersz • 18 marca 2013, 15:00
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

agniecha1383