Queyk, ulubione teksty, strona 52

1505 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Był w skórzanym płaszczu człowiek o sfilcowanym oddechu

Widzę jak Chrystusa
przy­nito­wali do drzwi blaszanych
a te­raz oglądają film o miłości
i jedzą kra­ker­sy pikantne

Straszne
z nutą znieczulicy
ociężali
po­pijają dzień
pi­wem zwietrzałym

Wyp­ra­wiają ba­langę trze­ci dzień
i nie zauważyli zza firanek
jak od­szedł stąd Jezus
po­zos­ta­wiając szpa­ler komórek szarych

Ko­bieta niesie wiad­ro węgla
i ociera z czoła
zat­roska­nia zmarszczki
ko­min plu­je dymem
dookoła hu­ty poświata
krwią spływa po niebie czarnym

W kąci­ku ust
wy­lazł liszaj
roz­darła się ko­tara w Watykanie 

wiersz • 3 grudnia 2012, 09:20

Mężczyz­na pot­ra­fi spra­wić że ko­bieta niczym płatek śniegu... wyróżnia się z pośród in­nych uro­kiem i delikatnością.
W przypływie Je­go gorących uczuć Jej ser­ce top­nieje... ciało wil­gotnieje wręcz rozpływa się w Je­go ramionach...
Je­go miłość [...] — czytaj całość

myśl • 3 grudnia 2012, 08:35

NIEDOKOŃCZONA OPOWIEŚĆ

Dałam Ci więcej niż tyl­ko serce;
Spo­koj­ne dni, sen piękny w nocy,
Dałam tęsknotę, swo­je czułe ręce,
Cud­ne marze­nia i spoj­rze­nia w oczy.

Wciąż od­pychałam od Ciebie niepokój,
Byś mógł spo­koj­nie iść swoją drogą,
Żeby nie pa­dał deszcz [...] — czytaj całość

wiersz • 2 grudnia 2012, 21:04

* * *

Wie­dziona tęsknotą dziwną,
Niesiona duszą bezskrzydłą,
Go­niona wiat­rem nadziei
Zniknę z po­wie­rzchni ziemi.

Śladów próżne szukanie,
Nie byłeś stworzo­ny dla mnie.

Biegnąca za złudzeniem,
Myśląca, że coś zmienię,
Śniąca o naszym czasie,
Nie znajdę dro­gi w atlasie.

Ścieżki przez los poplątane,
Czas zniszczył ser­ca drewniane.

Pijąca płyn zapomnienia,
Gasząca złud­ne pragnienia,
Paląca mos­ty zwodzone…
A miałam być Twym Avalonem.

Do­koła już tyl­ko zniszczenie,
Choć chciałam nicze­go nie zmienię.

/Joanna/ 

wiersz • 30 listopada 2012, 00:15

Być bliżej...

Odtwórz

Stanąć na straży Je­go snów jak
anioł stróż... przy Je­go boku
nie opuszczając trwać w potrzebie
ułat­wiać życie... krok po kroku.

Tu­lić Go w bieli swoich skrzydeł
uśmie­chem łzy osuszać z twarzy
mieć dar spoj­rze­nia w ser­ce i...
spełniać [...] — czytaj całość

wiersz • 29 listopada 2012, 21:28

Rozwód planowany

Mo­ja koleżanka
"M jak Miłość" oglądała
i pos­ta­nowiła się pozbyć
męskiej połowy ciała

Mówi że ro­zej­dzie się z mężem
i nie za cudzołóstwo
ani za pas­kudną gębę

Jej miłość - po pros­tu - jak kiep
w po­piel­niczce życia
nie wys­ta­wia ust czerwonych
a żar od daw­na zanika

Nie czu­je przy­jem­ności w tarciu
i w no­wy rok ich nie widzi
za­tem od­trąci samca
jak moc­ny or­ga­nizm pasożyty

W te­lewiz­ji te­raz to modne
rozwody
i sześć kochanek
najłat­wiej się rozejść
a żal zag­ryźć kiełbasą zwyczajną 

wiersz • 29 listopada 2012, 20:45

Wykruszę się...

Odtwórz


Nieg­dyś... gorący do­tyk dłoni
trzy­mający Cię w swoich objęciach
przy­jem­nie parzył każdą część ciała.
Znie­czu­lał wszys­tkie dot­kli­we rany
skru­pulat­nie zbiera­ne w drodze
jaką wyz­naczył Ci los ubar­wiając życie
te­raz... przej­mująco zimny...

Niełat­wo pod­nieść się...
ot­rząsnąć z bólu gdy rzeczywistość
rzu­ca Tobą [...] — czytaj całość

wiersz • 27 listopada 2012, 23:19

Wspominając Ankę z parteru

Pros­ty­tut­ka z uli­cy Garncarskiej
da­wała łono za dewizy
i ja­ko pier­wsza miała video
które­go ludzie jej zazdrościli

Nieje­den na niej wiotczał
jak wi­delec w hut­niczym piecu
i ze łza­mi w oczach
zos­ta­wiał za war­gi należność

A u niej był luksus
i [...] — czytaj całość

wiersz • 27 listopada 2012, 12:44

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

marka