Queyk, ulubione teksty, strona 52

1631 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Taki sobie zardzewiały pejzaż

Na po­boczu drogi
za­lega koń
o znudzo­nym oddechu
i kopytem
ba­wi się z Ziemią

Na ławeczce
sie­dzi woźnica
i powściąga przek­leństwa w gębie

Ma w ręce bat
ale ko­nia nie bije
sam cięgi brał
w przeklętym dzieciństwie

Te­raz węgla fura
i wi­na butelka
próchni­ca roz­pycha łokciami
roz­chwiany 'zębos­tan' w gębie

Sta­ra marynarka
i czap­ka futrzana
skład opału i klient
do no­cy od rana 

wiersz • 1 stycznia 2013, 20:07

O piętnastej za śmietnikami na polu

Wszys­tkie wrony
które kar­miłem w dzieciństwie
nie żyją
pos­pa­dały prawdopodobnie
z po­piela­tego nieba
jak święte ob­razki ze ścian
a niektóre skamieniały
w cier­niowych gniaz­dach na drzewach

kar­miłem je
resztki z obiadu dawałem
i kiedy szedłem wśród komórek starych
to mnie witały

nie żyją mo­je wrony
odleciały
zos­tało niebo sine
i sta­ry ema­liowa­ny garnek
w którym jedze­nie nosiłem


marka 

wiersz • 31 grudnia 2012, 12:37

Każda z nocy...

Odtwórz

Spójrz w niebo gdzie gwiaz­dy zdo­bią noc.
Gdzie... złoty księżyc jak la­tar­nia lśni.
Tam się me wszys­tkie marze­nia schowały
tam... pośród snów uk­ry­wasz się i Ty.


Cza­sem tą diamen­tową ścieżką wśród gwiazd
szu­kam Cię w gwiez­dnym pyle [...] — czytaj całość

wiersz • 29 grudnia 2012, 23:00

Wujek Rysiek - cień człowieka

Cień człowieka
a dziadek Bo­rys mówił szmaciarz
na swo­jego syna
a ja sie­działem na tapczanie
i układałem kos­tkę Rubika

Wu­jek był wychudzony
o twarzy sza­rej jak gli­na z rzeki
i por­tki by mu spadły gdyby
nie da­rowa­ne ame­rykańskie szelki

Dziadek kroił mu boczek
grubo
i kładł na kromkę chleba
a wu­jek brał dwa papierosy
bo pa­lić chciała kon­ku­bina Ewa

Wszys­cy mówili
że Wil­czyńscy go rozpili
wszys­cy żałowali
że się na Gar­ncar­ską sprowadzili 

wiersz • 29 grudnia 2012, 20:38

Ta chwila...

Odtwórz

Jest ta­ki mo­ment w życiu każdego
gdy ser­ce moc­niej zaczy­na mu bić
tak bar­dzo prag­nie wy­razić emocje
chciałby po pros­tu miłością też żyć.

Za­pom­nieć na chwilkę o troskach
o wszys­tkim gdy zaj­dzie potrzeba.
Wyjść z do­mu na spacer [...] — czytaj całość

wiersz • 27 grudnia 2012, 03:10

Toksyczna miłość

Idź za­bierz chłopcze
do do­mu swoją matkę
bo leży w parku
pi­jana na ławce

Brud­na klat­ka schodowa
długa lamperia
z przyk­le­jonym cieknącym kranem

Dzieciństwo
cho­lera jasna
i szar­pa­nie pi­janej za ramię
pies u no­gi mer­dał ogonem
i li­zał dłonie niezdarne
była zbyt ciężka
żeby ją podnieść
nie mogłem udźwignąć
była jak kamień

Zza ro­gu spoglądał na mnie Chrystus
ze swoimi problemami 

wiersz • 26 grudnia 2012, 17:46

Wspominajka retrospektywna z korkiem od wina

Pi­jacy z Garncarskiej
zawsze
mi imponowali
i z taką łatwością
wi­na otwierali

Mówi­li do mnie - młody
sprze­daj so­bie butelki
a ja skąpa­ny w szczęściu
niosłem je do sku­pu na naręczu

Gdzie ty to zbierasz -?- pytała
ze sku­pu szefowa
i dra­pała się [...] — czytaj całość

wiersz • 25 grudnia 2012, 20:38

Starszej pani obraz z pulsem na skroni

Na starość
dębiejesz
boś z gliny
ludzkiej
i leżąc na epi­tafium z gipsu
tra­cisz soki
obojętnie mdlejąc
na lnianym prześcieradle
si­wym welonem
wzruszającym ramionami
cyk­liną odwracana

Ta­kie masz życie
z rakiem
a jeszcze wczoraj
niosąc butę w gębie
od­wróco­na ple­cami do miłości
uderzałaś do przo­du po zakręcie

Na sta­rość choin­ki gałęzie
w dzbanku
z wy­tartą ruską bombką
w ko­lorze zielonym
a na meb­lu matrioszka
o twarzy w zno­ju moczonej

...

Na końcu świata siedzi
dob­ry Bóg
i dłubie słonecznik węgierski

podnóżek ma usłany łupinami... 

wiersz • 21 grudnia 2012, 08:31

Tango żywiołów

W jed­wabnej suk­ni og­nistej czerwieni
Mą ki­bić objąłeś dziś dłońmi drżącymi.
I w ryt­mie na­miętnym, co płynie z głośnika
Kołyszesz mnie czu­le, świat cały gdzieś znika.
Po ślis­kiej ma­terii prze­suwasz palcami,
Do­tykasz de­kol­tu i szyi tuż nad [...] — czytaj całość

erotyk • 20 grudnia 2012, 00:51

Miniaturka w chusteczce higienicznej

Życie jest piękne
samotne
piękniejsze
wśród piegów gwiazd
na bu­janym fo­telu księżyc
wy­dycha melancholię 

wiersz • 18 grudnia 2012, 12:07
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

marka