Queyk, ulubione teksty, strona 52

1692 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Reklama z czekoladą w zębach

Ten człowiek
pat­rzy na swój cień
wijący się jak ko­niec świata
rozhuśta­ny w kołysce
siero­cej choroby
i trzy­mając papierosa
w pożółkłych palcach
wy­puszcza dym
za­katarzo­nym nosem

- pow­sta­je marzeń bańka -

on te­go nie widzi
bo od dziecka
nie było normalnie
dom dziec­ka sta­nowił udrękę
o znacznie skrzy­wionym smaku

te­raz nie marzy
i planów nie ma
te­raz opuścił go sens
życia zasranego
te­raz sa­mobójstwa nie popełni
ale bu­ja się w fotelu
lo­su przegranego 

wiersz • 11 marca 2013, 08:23

Alejki

Mo­jemu koledze
zmarło dziecko

Naj­pierw wypłowiało
jak mo­tyle skrzydła
marze­niami o życiu

Opadły ręce
i jest pus­ta ulica
bez­radnością brukowana
a słowa rodziców
jak więdnące kwiaty
proszą o litość

Spłoszo­ne od­le­ciały ptaki


Grze­siowi
08.10.2012r 

wiersz • 9 marca 2013, 21:07

Retrospektywa ze znakiem - ?

Czy wiesz
jak ludzie kiedyś prali
swo­je zużyte sumienia
i krochma­lili miłość
na węglo­wej kuchni
w alu­miniowym garze

Czy wiesz jak prasowali
poz­szy­wane uczucia
pan­cernym żelazkiem
w żylas­tej ręce
o fiole­towej twarzy

To była zatęchła
wil­goć w oczu zakamarkach
czerwonych
jak przek­rwiony głos
szu­kający litości

Języ­kiem przewracała
sta­ra pral­ka Fra­nia
i spływał z niej szlam
popęka­nym wężem gumowym
do żeliw­nej kratki 

wiersz • 7 marca 2013, 08:37

Tajemna mowa

Dziś wokół Ciebie owinę się bluszczem,
Otoczę, osłonię, zos­tanę nim uschnę.
Za­pachem gar­de­nii otulę Cię Miły,
Niech on Cię upoi, byś stał się prawdziwy.
Różowe goździ­ki czar­nuszką przystroję,
Z porzeczką, trus­kawką pos­ta­wię na stole.
Na­kar­mię po­ziomką Twe usta [...] — czytaj całość

wiersz • 6 marca 2013, 23:27

W tym bałaga­nie na kolei
jest ja­kiś niep­rze­myśla­ny porządek 

myśl • 6 marca 2013, 08:21

Miłość poszarzałych kości

Mój dziadek
ob­ci­nał bab­ci paznokcie
żółto-cynamonowe
wy­moczo­ne w wodzie

Pa­miętam jak pod na­porem nożyczek
wy­wijały się paznokietki
a niektóre strze­lały jak sprężyna
i w zu­pie mlecznej tonęły

Fe

Dziadek mar­szczył czoło
i pu­mek­sem tarł pięty
zrogowaciałe
a w wiado­mościach Gierek
mówił o ciężkiej sytuacji

Dziad­ka i bab­ci już nie ma
wiatr liże ich gro­by zapyziały
ty­le w moim życiu się zmieniło
siedzę przy sto­le złamany 

wiersz • 5 marca 2013, 21:10

....................

Zeszyt Weźcie to wypierdolcie
Ta­kich dissów to pow­stydziłby się sam Peża. Jeżeli ad­mi­nis­tra­tor nie usu­nie te­go gówna, to nie wiem z ilo­ma chu­ja­mi mu­siał się na ro­zu­my za­mieniać. No szczerze ludzie, trochę kur­wa [...] — czytaj całość

erotyk • 5 marca 2013, 02:19

W ekstazie uczuć...

Odtwórz

Za­nurzyć us­ta w czer­wieni Twoich.
Zat­rzy­mać chwilę by wie­cznie trwała.
Gorącym ser­cem wtu­lić w ramiona
sprag­nionym ciałem przyl­gnąć do ciała.

Uchwy­cić w dłonie szor­stką twarz.
Li­cem przy­tulić weń z uwielbieniem
i szep­tać cichut­ko pie­szczotą warg.
Jes­teś naj­skryt­szym moim marzeniem.

Nie [...] — czytaj całość

erotyk • 4 marca 2013, 00:35

Stróżu mój...

Odtwórz

Za­pew­ne... zaw­sze jes­teś blis­ko...
cza­sem wyczu­wam Twe ciche westchnienie.
Choć... nie jest Ci łat­wo trwać przy mnie
to wciąż niesiesz mi wiarę i... ukojenie.

Stróżujesz wier­nie przy łożu gdy śpię...
cza­sem pochy­lisz mus­kając mnie w skroń.
Gdy [...] — czytaj całość

wiersz • 2 marca 2013, 23:59

Spotkanie z szewcem bez kopyta

Każdy ma swoją historię
w skórza­nej torbie
ze sta­lową sprzączką

Te życiory­sy mają
zmar­szczo­ne twarze
i spo­cone dłonie
w których do­gory­wają papierosy

Roz­ma­wiałem z szewcem
który stra­cił żonę
zakład szewski
i wannę z miodem

Załama­ny płakał
w ra­mie ok­na wielkiego
na gałęziach drzew sie­działy wrony
i py­tały - dlaczego?

Na ko­niec roz­mo­wy wstał
po­dał mi rękę i podziękował
je­dyne co mogłem zrobić
to wysłuchać
gdy on twarz
w mok­rych dłoniach chował 

wiersz • 1 marca 2013, 13:23
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

marka