Queyk, ulubione teksty, strona 52

1726 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Cygaro ojca i skrywane wspomnienia...

Długo wpat­ry­wała się w sza­ro żółta­we pod­niszczo­ne zdjęcie i
kil­ka gu­zików pok­ry­tych rdzą... orzełków polskich.
De­likat­nym ruchem dłoni jak­by... głaszcząc przesunęła
po blasza­nej zapalniczce.
Do dziś za­pamiętała ob­raz swo­jego oj­ca z dy­miącym cy­garem w ręku
przechadzające­go się [...] — czytaj całość

dziennik • 9 kwietnia 2013, 14:30

Mijana sytuacja niedzielna

Widzę niewidomego
z nożykiem chińskim
ze stra­ganu na odpuście
a za je­go plecami
na bla­dej wieży
walą dzwony
strze­lają korkowce
i ka­piszo­ny z lufy

sta­do roz­wrzeszcza­nych dzieci
krąży
dookoła "odpustowiska"
na stra­ganach huśtają się karabiny
fi­gur­ki ze święconą wodą
a chci­wy sprze­daw­ca zachęca do kupowania

chłopiec [...] — czytaj całość

wiersz • 9 kwietnia 2013, 09:55

Zwykły obraz z torbą na zakupy obok spożywczego sklepu

Ob­rzyd­li­we kamienice
mam wpi­sane w geny
i ścieżkę roz­deptaną ciszą
od­grze­bującą się jak z gro­bu
wiosnę
przez kałuże odwilży
wyp­lu­wane drgający­mi ustami

ten dro­gi samochód
i mężczyz­na ze złomem
na wózku koślawym
uliczny ruch
ze słuchaw­ka­mi na uszach stoję
a z nieba patrzy [...] — czytaj całość

wiersz • 8 kwietnia 2013, 13:51

Być może zawitasz wiosną...

Odtwórz

Za­witaj do mnie wraz z wiat­rem wiosennym.
Pie­szczotą słońca skry­waną w promieniach.
Po­zos­tań... nie skąpiąc miodu ust Twoich
ni blas­ku w na­miętnie ut­ka­nych spojrzeniach.

Bądź... świeżo wy­rosłym źdźbłem trawy.
Wiosen­nym deszczem lub... kroplą rosy.
Pączkiem na drzew­ku w [...] — czytaj całość

wiersz • 8 kwietnia 2013, 01:04

Łabędziem pośród nut Czajkowskiego...

Odtwórz

Gdy­by tak wym­knąć się na chwilkę
i uk­ryć w nu­tach... Czajkowskiego
ob­rosnąć w piórka i... popłynąć
środ­kiem je­ziora łabędziego.

W blas­ku mie­dzianej ku­li księżyca
wdzięczyć się w lus­trze stojącej wody
z podzi­wem pat­rząc żem nie kobietą
a dum­nym ptakiem [...] — czytaj całość

wiersz • 7 kwietnia 2013, 01:01

Wrzeciono

To co piszę
to nie wiersze
roz­ciągnięte roz­tar­gnieniem rąk
płaczącej wierzby
po myd­la­nym niebie
to nie są wiersze

zdjęcia uczuć ja­kie z gli­ny lepię
mil­czą tłus­tym czaj­ni­kiem na gazie
rdzą torowisk
pękniętym szkłem okularów
na zat­ka­nym no­sie sumienia

czy wiem co to poezja
nie sądzę
bo zbyt często pożyczałem na chleb
i kaszę dla dziec­ka jak pies głodny
zbyt często zre­zyg­no­wany siedziałem
na ławce
dep­cząc twarz cho­ler­nej rzeczywistości

kiedyś chciałem pi­sać piękne wiersze
o miłości
ale za ro­giem zwymiotowałem
ner­wem na czole
bezradny
bez złości 

wiersz • 5 kwietnia 2013, 18:18

Zbu­dowałam so­bie huśtawkę z marzeń i te­raz... bu­jam w obłokach.
Gdzie się podziała mo­ja roz­wa­ga prze­cież... mam lęk wysokości... 

myśl • 5 kwietnia 2013, 12:07

Widziałam śmierć zza kotary...

Wokół pa­nowała prze­rażająca cisza raz po raz prze­rywa­na Je­go świszczącym oddechem.
Do­piero skrzy­pienie uchy­lanych drzwi wyr­wało mnie z za­dumy prze­rywając kłębiące się myśli o życiu i śmier­ci o... bólu który często jest nieodłącznym [...] — czytaj całość

dziennik • 4 kwietnia 2013, 14:21

Gdybyś...

Odtwórz

Gdy­byś mnie tylko
zechciał pokochać...
Wywrócić mój świat do góry nogami.
Stąpałabym wte­dy
błękit­nym niebem...
trącając chmu­ry bo­symi stopami

Wiatr by się bawił
moją sukienką...
łas­kocząc... pieścił kon­tu­ry ciała.
Z ra­dością przyjęłabym
je­go za­loty choć pew­nie
to Two­je bym bar­dziej wolała.

Tańczyłabym
pośród [...] — czytaj całość

wiersz • 3 kwietnia 2013, 15:12

Kapuśniak

Kiedy przyj­dzie do ciebie lęk
z pod­krążony­mi ocza­mi nocy
i po­myślisz że życie nie ma sensu
to nie rób te­go pochop­nie

Roz­ma­wiałem wczo­raj z kobietą
o kre­mowym głosie
miała twarz od dzieciństwa tępą
bo jej oj­ciec po­wiesił się [...] — czytaj całość

wiersz • 3 kwietnia 2013, 12:00

marka