Queyk, ulubione teksty, strona 52

1496 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

ROSYJSKA DUSZA

Ro­syj­ska dusza, w niej piękne granie.
W mo­jej dla Ciebie, a w Two­jej dla mnie.
Na bałałaj­ce czy mandolinie
Cicha mu­zyka w ciemną noc płynie.
Ta dziw­na dusza, dusza wędrowca
Często się włóczy gdzieś po manowcach
Lecz pełna [...] — czytaj całość

wiersz • 23 listopada 2012, 22:56

Nalot i przelewanie boczne

Mózg operacji
Bru­non K
jest w areszcie
świat usłyszał o nim wreszcie

Chciał wy­sadzić sejm
jak is­lam­ski terrorysta
a uczo­ny z niego człowiek
- che­mik -
mówi telewizja

Po­ciągnie za sobą naśladowców
jak Ju­rand ruszający do boju
chcąc ro­bić porządek
w ukocha­nym kraju

Bru­non K
to radykalista
te­raz będzie krzyczeć
jak ktoś go w ce­li wykorzysta

Tyl­ko dlacze­go je­go aresztowali?
prze­cież co dru­gi Po­lak deklaruje
że kiedyś sejm wysadzi

mar­ka 21 11 2012 

wiersz • 22 listopada 2012, 11:00

* * *

Jak ptak, jak kwiat, jak liść
Mieniła się kolorami.
Jak sen, jak cień, jak myśl
Niet­knięta bólem czy łzami.
Jak tęcza, jak ro­sa, jak wiatr
Jej świat nig­dy nie mógł być stary.
Jak uśmiech, jak gest, jak westchnienie
Nie [...] — czytaj całość

wiersz • 21 listopada 2012, 12:30

Jesieni dotyk

Pat­rzę na je­sien­ne liście
który­mi ba­wi się na żółto słońce
liżące zmarzniętą ziemię
i słyszę klarnet
flet
a do te­go skrzypce
z lśniących pajęczyn w rosie

Obok jest ruchli­wa ulica
tonąca w niepamięci

Pat­rzę na krzew
i słyszę flet poprzeczny
uwodzi drgający liść
w piegi
i ru­de prążki

Na płocie
skrzy się pier­wszy przymrozek
gwiaz­da­mi poranka
zagląda mias­tu w oczy
i proza
męczy go katar 

wiersz • 21 listopada 2012, 11:30

Przechodząć przez szpital psychiatryczny - zdjęcie z dn 14 11 2012r

"Pu­pieros­ka pan masz?"
"Ma pan papieroska?"
ławka
ja­kiś krzak
"Ma pan papieroska?"

W po­marańczo­wym ortalionie
ko­bieta jak dynia
lub jaj­ko sadzone
wciąga policzki
sącząc do po­parze­nia ust
karłowa­ty niedo­pałek z ziemi podniesiony

In­ny człowiek zgarbiony
i ta­ki szary
choć chu­dy jak makaron
nie może wyjść przez kraty

Już je­sień opadła pod stopy
i idąc alejką
przez psychiat­ryczny szpi­tal
spo­tykam ludzi
proszących o papierosy
jak o zmar­twychwsta­nie Chrystusa
w świecie złudzeń

(zdjęcie długo naświetlane) 

wiersz • 20 listopada 2012, 20:39

Odtwórz

Pa­nie...gdy­bym wie­działa że zasłużyłam so­bie ja­kim­kolwiek dob­rym czy­nem przek­roczyć próg niebios by usiąść i od­począć u Twoich stóp po wszys­tkich tru­dach życia... wkroczyłabym doń z dum­nie uniesioną głową w rytm mu­zyki naszych [...] — czytaj całość

myśl • 20 listopada 2012, 20:30

Miniaturka do zdjęcia

Wieczór jest
gnijący pejzaż
gdzieś we mgle
od­dycha dom
za­ryso­wany ramieniem
na kar­to­nowym niebie... 

wiersz • 18 listopada 2012, 19:22

REFLEKSJE Z PODRÓŻY

A w drodze, w mgle białej, jak mleko
Marze­nia i myśli majowe.
Choć noc ta­ka cicha jesienna,
To w głowie sza­leństwo myślowe.
Cichut­ko mkną koła po szosie,
Nie wi­dać wo­koło nikogo.
Nie trze­ba mi tłumów, ni gwaru,
Ja lubię [...] — czytaj całość

wiersz • 18 listopada 2012, 00:31

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Nutka67