Queyk, ulubione teksty, strona 52

1576 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Kominy nadmuchały chmury szare

Jest wy­soka kamienica
wbi­ta w po­piel nieba
czer­wo­nym dachem

Nie wi­dać wron
ale wy­raźnie słychać
jak uja­dając wi­rują nad miastem
które przy­pomi­na ot­warty paprykarz

Nóż ob­li­zany jeszcze drży
sreb­rzystą powieką

Chodzi­my pod sza­rym niem
jak ryż w konserwie
życiem rozdeptani
a nad na­mi sie­dzi Znudzo­ny Bóg
w fo­telu bujanym... 

wiersz • 28 lutego 2013, 08:15

Pan mi dał skrzydła bym mogła wzle­cieć po­nad wszys­tko co mogłoby mnie przytłaczać tu na ziemi... bym mogła marzyć pisząc i błądzić w przysłowiowych chmur­kach ale nie os­trzegł że upa­dek może być tak bo­les­ny i to za sprawą ludzi niewiele różniących się ode mnie... może tyl­ko tym że ja nie pod­ci­nam skrzy­deł ni­komu... wolę widzieć w Ich oczach nadzieję i wiarę za­miast bólu... 

myśl • 27 lutego 2013, 20:09

Dwadzieścia złotych za butelkę po winie dla Jana Kowalskiego

Mój ojciec
wo­lał mnie nie znać
prawdopodobnie
byłem dla niego jak zbuk
a mo­ja mama
jak jed­no­razo­wy materac
do nadmuchania

(później po­wiet­rze zeszło
i był alkoholizm)

W dzieciństwie sam
wi­siałem na trzepaku
z głową ciężką od krwi
przy ziemi wydeptanej
nie płakałem

Ceg­la­na ściana z trzepaka
nie wyglądała do góry nogami
a była
jak mo­je życie
i pa­miętam smutną mamę nad rzeką
z butelką
w której kończyło się picie
-wi­no pa­tykiem pisane- 

wiersz • 26 lutego 2013, 08:13

Przedwiośnie...

Odtwórz

Pie­szczo­na słońca ciepłym promieniem
znów rodzić chętna z na­dejściem wiosny
Ta... ścieląc łąki ziele­nią traw młodych
po­budza do życia trel ptaków... miłosny.

Roz­no­si aro­mat pączków kwiatowych
W po­wiet­rzu czuć wiosną. Ze­firek wieje.
Łas­kocze le­ciut­ko każdą z gałązek
unosząc się [...] — czytaj całość

wiersz • 26 lutego 2013, 00:32

Nigdy nie uśpi psa?

W no­cy wy­je pies
bo zos­tał sam a je­go pan
na nocce
w hu­cie miedzi
prawdę mówiąc
za­rabia jak dziad
bo na por­tier­ni siedzi

ma in­wa­lidzką grupę
a le­ki dużo kosztują
zos­tało się tyl­ko powiesić
bo w ochro­nie
jak psa go traktują

roz­paczli­wie kiepuje
zam­knięty jak konserwa
w sobie
na czo­le ma zatroskanie
i nerw na skro­ni na­dający SOS mor­sem (al­fa­betem morse'a)

Chce mu się płakać
bo za lo­kum płaci siedem­set złotych
pięćset zos­ta­je na życie
i pies wie­cznie głodny 

wiersz • 24 lutego 2013, 11:30

Żyjemy

Pięćdziesiąt trzy
mi­liony złotych
prze­pili w zeszłym roku
bolesławianie

cóż
no cóż

stać nas
to pijemy
więc nachlej­my się
za­nim pomrzemy

na wer­ni­sażu wino
dla artystów
pod osied­lo­wym skle­pikiem nalewki
w objęciach żulików
wy­pij­my wszys­cy za zdro­wie robotników

życie jest ciężkie
więc za­lać się trzeba
może wte­dy wcześniej
weźmie nas jas­na cholera

marka 

wiersz • 21 lutego 2013, 20:08

Dniem poskromiona...

Odtwórz

Co noc wy­mykam się myślami
ni­by... niewinnymi.
Niezawstydzona...
błądzę ko­rytarzem nocy
drżąc z pod­niece­nia że
znów oto uj­rzę jakże umiłowaną
śpiącą postać.
Grzesznie...
wpat­ruję się w Two­je oblicze
jak­by... liżąc wzrokiem...
wy­sysając z ust całą miłość
którą... tak trud­no sięgnąć
za dnia co... pos­kra­mia. 
Więc cze­kam aż zajdzie
by... znów wyk­raść się
w objęcia Twoich snów
pozostać...
wtu­lona nagą pier­sią w tors
i udem wple­cionym w Twoje...
drażniąc zmysły śmiałością ust
de­likat­nie piętnuję uczuciami
szep­cząc to co za dnia
jest... nieosiągalne... 

wiersz • 18 lutego 2013, 05:12

Ścięte brzozy w zapyziałym marcu

Cho­ler­na mała klita
z krwią za paznokciami
naszym znojem
i wen­ty­lator w kratce
za­sysający nasze lęki
niepokoje
i za­suszo­ne usta

Two­je war­gi jak
starzejąca się wątróbka
w lodówce
z zas­chnięty­mi palcami
ramieniem
kre­mem reanimowanym
matowieją

O boże
mo­ja twarz w lustrze
nie przecieranym
w przedpokoju
między ciuchami

- cho­ler­ne szma­ty -

I jeszcze ko­ta kuweta
wie­cznie z bo­ku naszczane

poranek 

wiersz • 16 lutego 2013, 11:53

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

marka