Queyk, ulubione teksty, strona 52

1722 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Ryby też mają opuchnięte twarze

Niebo wdziało
fiole­tową twarz
mat­ki Teresy
idącej po wódkę
(To nie o tą chodzi, bo­hater­ka jest z Gdańskiej
na przed­mieściu Bolesławca)

Wśród po­kur­czo­nych niedopałków
nie­chluj­ne splunięcie
pod nogi
gości będzie mieć
niech ktoś jej pomoże
us­mażyć wątrobę

Jest no­cy środek
i burza zwi­sa na zachodzie
chmur si­nym jęzorem
oby zdążyła
przed deszczem i gradem
bo słony parasol
zos­ta­wiła w domu

(Zaw­sze można z żalu wyczyścić paznokcie) 

wiersz • 17 czerwca 2013, 09:27

Jakiś czas po skończeniu się dżemu

Ko­niec świata już był
a te­raz słychać
bez­myślny rechot świętego
który mocząc pro­tezę w szklance
przygląda się z obrazu
jak cze­kamy do dziesiątego

Cu­kier jeszcze w to­reb­ce jest
a margaryna
do ser­ca przyłożona
wy­wołuje dob­ro­byt w umyśle jak sen
i sub­sty­tutem staje [...] — czytaj całość

wiersz • 16 czerwca 2013, 15:11

* * *

Za­kochałeś się w moich oczach,
A te­raz je na­pełniasz łzami…
Mówisz z uśmie­chem: „jes­teś urocza”,
Dlacze­go, więc, tak bar­dzo ranisz?

Każde­go ran­ka wi­tasz mnie czule
Życząc uśmie­chu, spo­koju, ciepła.
A po­tem nag­le zmieniasz nastroje,
Jak­by Cię ja­kaś wiedźma urzekła.

Cza­sem prze­myślisz, na­wet przeprosisz
I świat mój się zno­wu raduje,
A cza­sem, jak­by spra­wy nie było.
Nic z te­go już nie pojmuję…

/Joanna/ 

wiersz • 15 czerwca 2013, 22:48

Zwykła historia człowieka spotykającego na rogu ulicy poranek

Czesław no­si czar­ne okulary
ale pod ni­mi podkowy
w żeliw­ni wypracowane
i kiedyś na ro­gu Polnej
spot­kał stojący poranek

Miał on w bu­tel­ce rozpacz
a na twarzy grymas
pleśniowe­go sera
i próbo­wał go nie zauważyć
ale ten o pa­piero­sa żebrał

Czesław podał [...] — czytaj całość

wiersz • 14 czerwca 2013, 08:39

SŁOWA

Już padły słowa ciężkiej wagi,
Słowa bez­myślnie powiedziane.
Może dla ciebie nic nie znaczą,
Lecz we mnie zaw­sze pozostaną.
Już ich nie cof­niesz, nie wymażesz,
Pow­ra­cać będą ciągle echem,
Choć mnie pie­szczotą pocieszyłeś,
Ko­lej­nych cze­kam słów z bezdechem.
Już nie wiem czy je dźwi­gać zdołam,
Czy nie popłyną łez strumienie,
Na us­ta uśmiech znów przywołam,
Lecz czy uśmie­chem tym coś zmienię?

/Joanna/ 

wiersz • 13 czerwca 2013, 20:54

Miniaturka sytuacyjna ze spaceru porannego o 3:27

Wiatr strącił gniazdo
które na po­ran­nej alejce
za­lega milczeniem
na czarną pa­tel­nię wypłynął płód
z kruchej sko­rupy oka
mówiąc roz­chy­lonym dziobem - mamo
za wro­nim skrzydłem wspomniał

Ten ob­raz ra­no zmiotą do fo­liowe­go worka 

wiersz • 11 czerwca 2013, 13:04

Korki po winie próbują żyć

Na tle nieba
plas­ti­kowe butelki
alu­miniowe puszki
i ścierwa
z solą w wymionach

kiszo­ny błękit w tabletkach

pod estakadą
w Gdańsku
przy dwor­cu kolejowym
w ko­konach śpiworów
doj­rze­wają bezdomni
dając zna­ki nocy
żarzącym papierosem

na dnie nieba piekła nie ma
jest na­wet sklep z wędlinami
sta­ra kobieta
du­si w por­tfe­lu świętą rodzinę
która roz­pycha się łokciami 

wiersz • 10 czerwca 2013, 07:44

WAKACJE

Za­bierz mnie gdzieś… Na Bora-Bora?
Po­mysł, ot ta­ki. Dziś na plan pora.
A może le­piej trochę spontanu…
Plan miał być…Ja chy­ba wolę, jed­nak, bez planu.
Wiesz, jak to ze mną można planować,
Dzi­siaj We­nec­ja czy Częstocho­wa,
A [...] — czytaj całość

wiersz • 9 czerwca 2013, 23:42

Szorstkość - miniaturka

Wróciłem z zakupów
ciągnąc po schodach
żyłkową siatkę

sen w oczach na bu­janym fotelu
wąchał kwiaty

ta­kie chry­zan­te­my no­simy na groby 

wiersz • 9 czerwca 2013, 18:00

Bez kiełbasy wędzonej i ćwiartki chleba

Autor te­go zdjęcia
już nie żyje
ma po­marańcze w oczach
ciężkie od soku

- prze­cinek -

ta fo­tog­ra­fia ma od­cisk dna
po wy­pitym piwie
i dziw­ny obraz
"za­raczo­nego" szkła
w roz­ległego nieba grzywie

- wielok­ro­pek - 

autor te­go zdjęcia
stra­cił smak
i mają go nazwać
oboj­czy­kiem wyrwanym
a czas
ten od­jechał z wa­lizką lęku
porzu­cając bru­natną roz­mytą stację

- bez krop­ki - 

wiersz • 6 czerwca 2013, 10:58
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marka