Queyk, ulubione teksty, strona 52

1757 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

ISTNIENIE

Mo­je is­tnienie nie do mnie należy;
Pełne jest smut­ku, łez, dziw­nych pacierzy.
Cho­ciaż od daw­na wstecz nie patrzyłam
Wiem, że w przeszłości jest mo­ja siła.
Mo­je is­tnienie uk­ry­te jest w cieniu,
Całe od­da­ne tej myśli, marzeniu,
Tęskno­cie większej niż wszechświat cały...
Stworzę dla Ciebie świat doskonały.
Mo­je is­tnienie to pun­kt we wszechświecie,
Z Twoim chcę wkrótce spot­kać się przecież,
Zabłysną wspólnie, ro­zis­krzą ciemność
I w raj za­mienią szarą codzienność.

/Joanna/ 

wiersz • 5 sierpnia 2013, 09:58

Rejs...

Odtwórz

Zbu­duję so­bie maszto­wiec z marzeń
z białymi jak chmu­ry... żaglami.
Wypłynę w błękit­ne nieba bezkresy
by słońca choć... dot­knąć palcami.

Być może popłynę gdzie Tat­ry wysokie
by... zbudzić śpiące­go rycerza.
Niech sta­tek le­ciut­ko wiat­rem bujany
jak morzem... przes­tworza przemierza.

Za [...] — czytaj całość

wiersz • 31 lipca 2013, 10:24

Czeski cyrk z międzynarodową obsadą

Obecnie
cyr­ku nie od­biera się
bez­tros­ko jak w dzieciństwie

do­ciera bi­ty kucyk
skrzy­wiona małpka
i niedźwiadek z elek­trodą w odbycie
(szko­lił je tre­ner Sasza)

pod ko­pyta­mi koni
trociny
a na siodłach woltyżerki
jak sprężyny
z cze­go jed­na uk­ry­wa ciążę
nad­ra­biając wy­siłek miną

szef zwi­ja pal­ca­mi wąsa
i po­ciera dłońmi gar­ni­tur beżowy
dzieci mają przyk­le­jone uśmiechy
a gru­dy mle­ka w proszku
wzbo­gacają lody

or­kies­tra rzew­nie gra
z Ti­tani­ca me­lodię końca
clown prze­pił życia dwa
a te­raz po­mido­ra no­si na nosie

w ser­cu rdza 

wiersz • 31 lipca 2013, 07:28

Ponad 37 stopni

Po­cimy się jak brojlery
w piekarniku
świeci­my potem
ocieka­my łojem
roz­szerzają się nam pory
bo jest lato
i trzydzieści siedem stopni

W no­cy była burza
ale tyl­ko splunęła
tu i ówdzie
od niechcenia
i zno­wu gorączka
bez per­spek­ty­wy ba­senu dla wytchnienia

Ka­ret­ka pogotowia
syg­nałem roz­pycha się
po uli­cach zatłoczonych
ten ma zawał
a tam­ten nie łapie oddechu
zla­ny po­połud­niowym potem

Jak lep na muchy
działa na dzieci miej­ska fon­tanna z dawką coli 

wiersz • 30 lipca 2013, 14:28

Popsuta prostownica - miniaturka

Nikt nie ma większych problemów
od tych
które ma Two­ja żona...


(Pa­miętaj o codzien­nym wy­nosze­niu śmieci) 

wiersz • 28 lipca 2013, 22:38

Miniaturka z paprykarzem w tle

Fa­lochron utonął we mgle
ochryp­niętym głosem morze
liże de­likat­nie plażę
bar­wny­mi wachlarza­mi fal 

wiersz • 26 lipca 2013, 10:59

Waśnie i spory...

Wtem zadrżała ziemia.
Niebo... pociemniało.
Będzie trze­cia wojna
bo­wiem... dwie to mało.

Jak w ciszy przed burzą
tyl­ko wiatr... zawodzi.
Nag­le strach się wzmaga
chy­ba... zło nadchodzi.

Echo niesie pomruk.
Słychać ciężkie kroki.
To... Sza­manek stąpa
i rzu­ca uroki.

Z dru­giej stro­ny także
lezie [...] — czytaj całość

wiersz • 26 lipca 2013, 00:17

Fioletowe żyły

Roz­ma­wiałem dziś z człowiekiem
po przeszcze­pie nerki
miał na rękach nab­rzmiałe żyły
i ner­wo­wo pop­ra­wiał szelki

Żyje dniem dzisiejszym
i przyszłości nie planuje
poczęsto­wałem go fistaszkami
a on w za­mian chciał dać mi bułkę

Sym­pa­tyczny z niego człowiek
choć wyczułem w [...] — czytaj całość

wiersz • 25 lipca 2013, 08:26

Wszys­cy bez wyjątku i równi so­bie sta­niemy przed ob­liczem Bo­ga wtedy...
żad­na lo­kata nie po­może gdy przyj­dzie nam słono płacić za nasze grzechy...
On... nie roz­licza z pieniędzy. 

myśl • 25 lipca 2013, 00:10

Nic to gdy... kocham...

To nic... że tak moc­no trzy­masz mnie
siłą swoich ra­mion i pat­rząc upew­niasz się
czy gwiaz­dy w moich oczach są prawdziwe.

To... nic bo prze­cież i tak czuję
jak gdy­bym była de­likat­nym dmuchaw­cem
gdy usta [...] — czytaj całość

wiersz • 24 lipca 2013, 00:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

agniecha1383