Queyk, ulubione teksty, strona 52

1546 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Ballada o Antyku i książeczce PKO

Mój wujek
rzeczy­wis­tość uwypuklał
w ko­ralach z pośpiechu

nie był szczęśliwy
ale kiedyś w to­tolot­ka wygrał
znaczną sumę pieniędzy

pięścią w stół
uderzyła inflacja
i nie było litości
wcześniej
mógł kupić
mie­szka­nie gierkowskie
a po cza­sie star­czyło na gramofon
i analogi

nig­dy te­go nie żałował
bo przy­wiąza­ny był do Garncarskiej
i z pa­piero­sem tańczył w oknie
szczerząc do Bo­ga zęby brunatne 

wiersz • 21 stycznia 2013, 12:45

Powinnam była...

Odtwórz


Z miłością mi wi­dać nie do twarzy
choć w ser­cu drzazgą moc­no tkwiła
i za­miast roz­wi­jać... rosnąć w siłę
ona z każde­go z nas... zadrwiła.

Cza­sem przy­nosząc piękny uśmiech
do tańca pro­si byś... całował
i każąc chwy­tać każdą [...] — czytaj całość

wiersz • 21 stycznia 2013, 01:29

Oda do...

Odtwórz

Ukołysz mnie proszę i zaśpiewaj
tę samą me­lodię którą słychać podczas
gdy skra­dając in­nym życie
roz­ko­pywałaś ziemię jak pies...
za­kopujący kości na po­tem.
Tak...
Ty już tej szan­sy nie pozostawiasz.
Nie ma potem...
i nie zas­ta­nawiaj się... [...] — czytaj całość

wiersz • 20 stycznia 2013, 18:21

To nie jest wiersz

Mój zna­jomy pije
bo nie potrafi
inaczej żyć

Pi­je bo zos­ta­wiła go żona
pił
bo miał żonę która
mówiła do niego- chwaście byś skonał

Mówił o niej źle
bo miała pe­tardę za­miast twarzy
a do te­go co niedzielę
z grzechów oczyszczała się w konfesjonale

A on z żeliwną psychiką
na ag­re­syw­nym mitingu
puchł czer­wo­ny od złości
bo dla je­go nałogu
nie mieli litości

Widziałem go dziś
był wypompowany
roz­ma­wiałem z nim długo
ma sa­mobójcze plany... 

wiersz • 20 stycznia 2013, 14:13

137cm w biuście

Pa­ni Waw­rzy­nek ciągnie
ciężar życia z wiel­kim biustem
ale powód do żalu niewielki
bo gorzej mają ko­biety
z cy­cami przy­pomi­nający­mi wydmuszkę

Kiedyś ważyła piersi
jak dwa żółte melony
i no­si trzydzieści kilogramów
bo to niez­wykłe balony

Jak żyć z dużym biustem
i mi­seczką K
?
o tym opo­wie kobieta
co no­si ciężary dwa

Fa­cet oko nacieszy
i wyob­raźnię rozmarzy
a wie­czo­rem w tym biuście
zaśnie ze spo­kojem na twarzy 

wiersz • 19 stycznia 2013, 17:18

Namiętność w hotelowym zaciszu :)

Odtwórz


Dzi­ka kot­ka z Tej kobiety
pat­rząc... myśli zdradzasz.
Wodzisz wzro­kiem wzdłuż Jej ciała
mil­czysz... nie przeszkadzasz.

Gorączko­wo zwilżasz usta.
Cze­kasz... ciche pla­ny snujesz
i ner­wo­wym ruchem dłoni
rytm me­lodii... wystukujesz.

Jakże z wdziękiem się porusza
tańcząc... kołysze biodrami
jak... od­chy­la głowę w [...] — czytaj całość

wiersz • 19 stycznia 2013, 00:31

Jadąc pociągiem z Jeleniej do Wałbrzycha

Mała kapliczka
i cmentarz
pęczniejący światłami
pamięci
łzy z parafiny

da­lej czar­ne góry
wżynają się w oko
po­piela­tego nieba
i raczkujący księżyc
od­dechem płowym
między chmu­rami pływa

jeszcze rozhuśta­ne domy
błyszczą w ok­nie pociągu
i świt które­mu tłumaczyć trzeba
że jes­teśmy tu chwilą
splu­niętą w przeciągu 

wiersz • 18 stycznia 2013, 20:29

Stworzone do... pocałunków ;)

Odtwórz

Niech us­ta mo­je... opiszą tę miłość
jak pióra poetów co słowa spisują
tak one niczym na kar­tce papieru
na Two­jej skórze... pejzaż malują.

Słowo po słowie i ob­raz się tworzy.
Tłem Two­je ciało sprag­nione koloru.
Dłonie me... niechaj [...] — czytaj całość

erotyk • 17 stycznia 2013, 04:14

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

agniecha1383