Queyk, ulubione teksty, strona 52

1594 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

W plastikowej formie

Śpi w tramwaju
z piątą pętlą w życiorysie
bez­domna sylwetka
może ano­nimo­wo nie żyje

Nikt go za ra­mię nie trąca
stał się cieniem
na tle pejzażu
z pal­ca­mi latarni
mażący­mi po szybie
w plas­ti­kowym siedzeniu
w drodze do­nikąd
między By­tomiem a Zabrzem
w tram­wa­jowej kołysce

Zmieniają się ludzie
a on jak em­brion starości
w wy­tar­tych kozakach
z rek­lamówką ot­wierającą usta
o uwagę prosi

(Tram­wa­jada bezdomna) 

wiersz • 16 marca 2013, 08:21

Zapraszam Was...

Odtwórz

Uchylę Wam bra­my mo­jego ogrodu
gdzie ścieżki... ziele­nią się ścielą.
W nim wios­na płat­ki kwiatom rozchyla.
Szy­pułki cze­reśni się... bielą.

Wśród kwiatów cichut­kie brzęczenie.
Won­ność nek­ta­ru przy­zywa pszczoły.
W ko­ronach drzew dom­ki drewniane
w nich ptaszki i... trel ich [...] — czytaj całość

wiersz • 15 marca 2013, 23:32

Łzy to perły naszej duszy...

Cho­ciażby zaszyć się w leśnej gęstwinie
przed ludzkim... natrętnym wzrokiem
tam... go­rycz łez zmieniłabym w rzekę
by rwącym się stały... potokiem.

I skryłabym myśli swe w cieniu drzew
byś ich... od­czy­tać nie zdołał.
Mil­cze­niem wtu­liła się w dywan [...] — czytaj całość

wiersz • 13 marca 2013, 00:19

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Dos­tałem pismo
jes­tem przerażony
wyłączą mi sygnał
analogowy
zagląda mi w oczy
wyk­lucze­nie cyfrowe

Widziałem w telewizji
jak młody Mos­tko­wiak starym
ku­pił dekoder
by świat odbierali

Na dru­ku pisze WAŻNE
i chodzę zatrwożony
ukrócą mi odbiór
analogowy

Nastąpi to w listopadzie
i praw­do­podob­nie na ekranie
po­jawią się pasy
w których za­biorą mnie na wariaty

To świata koniec
jas­na cholera
życie nie ma sensu
bez dekodera 

wiersz • 12 marca 2013, 07:35

Pożółkła radość...

Gdzieś pośród zdjęć w albumie
uk­ryła się cała mo­ja młodość.
Ra­dos­ny uśmiech na dziecięcej buzi
a po bo­kach dwie małe kit­ki
przyb­ra­ne w czer­wo­ne wstążeczki
i... piego­waty nosek...
niczym ta nak­ra­piana biedroneczka
pośrod­ku pięknie uk­wieco­nej łąki
która w blasku [...] — czytaj całość

wiersz • 12 marca 2013, 01:04

Reklama z czekoladą w zębach

Ten człowiek
pat­rzy na swój cień
wijący się jak ko­niec świata
rozhuśta­ny w kołysce
siero­cej choroby
i trzy­mając papierosa
w pożółkłych palcach
wy­puszcza dym
za­katarzo­nym nosem

- pow­sta­je marzeń bańka -

on te­go nie widzi
bo od dziecka
nie było normalnie
dom dziec­ka sta­nowił udrękę
o znacznie skrzy­wionym smaku

te­raz nie marzy
i planów nie ma
te­raz opuścił go sens
życia zasranego
te­raz sa­mobójstwa nie popełni
ale bu­ja się w fotelu
lo­su przegranego 

wiersz • 11 marca 2013, 08:23

Alejki

Mo­jemu koledze
zmarło dziecko

Naj­pierw wypłowiało
jak mo­tyle skrzydła
marze­niami o życiu

Opadły ręce
i jest pus­ta ulica
bez­radnością brukowana
a słowa rodziców
jak więdnące kwiaty
proszą o litość

Spłoszo­ne od­le­ciały ptaki


Grze­siowi
08.10.2012r 

wiersz • 9 marca 2013, 21:07

Retrospektywa ze znakiem - ?

Czy wiesz
jak ludzie kiedyś prali
swo­je zużyte sumienia
i krochma­lili miłość
na węglo­wej kuchni
w alu­miniowym garze

Czy wiesz jak prasowali
poz­szy­wane uczucia
pan­cernym żelazkiem
w żylas­tej ręce
o fiole­towej twarzy

To była zatęchła
wil­goć w oczu zakamarkach
czerwonych
jak przek­rwiony głos
szu­kający litości

Języ­kiem przewracała
sta­ra pral­ka Fra­nia
i spływał z niej szlam
popęka­nym wężem gumowym
do żeliw­nej kratki 

wiersz • 7 marca 2013, 08:37

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

marka