Queyk, ulubione teksty, strona 52

1674 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Miniaturka 4:48

Po­ranek prze­ciera oczy
zdziwione
krzywą ulicą pijak
idzie z mok­rym kroczem
wro­ny kraczą

bu­tel­ki po wi­nach zbiera anioł 

wiersz • 6 maja 2013, 08:21

Z GŁOWĄ W CHMURACH

Kocha­nie kocha­niem,
A miłość miłością,
Gdy przyj­dzie roz­sta­nie,
Niech będzie z czułością,
Niech nic nie zat­ru­je,
Tych chwil, co minęły.
Niech w ser­cu przetrwają,
Choć mu­ry runęły…
I z moich fantazji,
Gdzieś z głową do góry
Po­marzę, po­myślę,
Zacze­pię o chmury,
Niech baj­ka się ziści,
Niech sny dziś wyśnione
Poz­wolą mi przetrwać,
Gdy w środ­ku już spłonę…

/Joanna/ 

wiersz • 5 maja 2013, 23:18

Retrospektywa wydmuchana w szmacianą chusteczkę

By­wałem w mordowniach
ja­ko dziecko
ze star­szy­mi kolegami
grałem w karty
a na dnie życie
po­wiesiło się za oknem
ludźmi schlud­nie ubranymi
po mszy porannej

W tym barze
mor­do­wane w po­piel­niczce niedopałki
wyk­rzy­wiały twarze
i pow­bi­jane jak gwoździe
w chrys­tu­sowe stopy
próbo­wały się wyprostować
pod­nieść do [...] — czytaj całość

wiersz • 3 maja 2013, 16:16

Ptak z jednym skrzydłem ( z życia Kowalskich)

Twój głos zaczął pachnieć
mil­cze­niem krwi
którą wle­wasz mi do ust
poz­szy­wanych lękiem

nie wy­paliłem ty­sięcy papierosów
i nie wy­piłem morza wódki
a jed­nak nie pot­ra­fię już żyć
tutaj

powiedziałeś
żeby w końcu jakaś
dała mi dupy
leżę sku­lony w kącie
i zry­wam z ust strupy

ze szklan­ki piję sok
z trus­ka­wek słod­kich jak czerwiec
za­raz będę się myć
jeszcze tyl­ko chleb z serem
a później wyp­luję rozmydloną
pastę do zębów
i pod­piszę się w zlewie:

marka 

wiersz • 2 maja 2013, 12:39

Intymność lepka jak wino...

Podzi­wiam gdy stoisz niewzruszony
w ciem­nościach... tłoczących się
wśród czte­rech ścian po­koju gdzie
słychać tyl­ko nasze przyspieszone
od­dechy... ciche ty­kanie ze­gara i
nic więcej prócz... intymności.

Na­gi... os­nu­ty blas­kiem księżyca
wdzierające­go się przez szybę ok­na
na tle które­go Ty... [...] — czytaj całość

erotyk • 2 maja 2013, 12:31

Miniaturka wzdychająca

Niebo moczy usta
w czer­wieni wina
rozkosze
w twoich oczach pływają 

wiersz • 30 kwietnia 2013, 07:39

WAKACJE OD ŻYCIA

Ta­ki prze­ryw­nik war­ty odkrycia,
Ma­lut­ka przer­wa od pro­zy życia,
Kiedy coś, jak­by raj mi pokazałeś,
O czym marzyłam, cze­go Ty chciałeś.
Chłonęłam Ciebie sobą bez końca
Spi­jając nek­tar uczuć płonąca,
Roz­grza­na, niczym stal do białości,
Chcę, żeby czar ten [...] — czytaj całość

wiersz • 28 kwietnia 2013, 20:27

Im bar­dziej jes­teś bezradny
tym bar­dziej pot­rze­bujesz Boga

al­bo i nie... 

myśl • 26 kwietnia 2013, 08:51

Cztery rzeźby

Ko­bieta uszyta
z roz­wleczo­nego czasu
świ­tem ściekającym
po ra­mionach nocy
w kącie
na fo­telu bujanym
kołysze emocje

obok małżeństwo
nad gro­bem obłędnym jak zapaść
i schizofrenia
w pa­ranoidal­nej formie
nad bułką z masłem
piach rozlewa

wszys­tko to ki­pi cieniem smolistym
na ko­niec rzeczywistości
a jutro
zadrży sen
z her­batą w mowie
i tłus­tym pączkiem 

wiersz • 25 kwietnia 2013, 08:22

Chyba renciści

Ona goździ­ki wącha
i pop­ra­wia biało-czer­woną wstążkę
a on w śmiet­ni­ku puszek szuka
wal­cząc z krzy­wym zgry­zem rzeczywistości

Na al­ko­holików nie wyglądają
bo ten garnitur
i twarze nie znoszone
a do te­go pachnie w nich miłość
do mat­ki ojczyzny
za los zgo­towa­ny przez nis­kie zarobki

Widzę jak wy­noszą złom
obo­je chy­ba szczęśliwi
w je­go dwukółce dźwięczą puszki
a w jej rękach bukiet
patriotyczny

Płaczą goździki 

wiersz • 23 kwietnia 2013, 09:55
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marka