Queyk, ulubione teksty, strona 52

1542 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

137cm w biuście

Pa­ni Waw­rzy­nek ciągnie
ciężar życia z wiel­kim biustem
ale powód do żalu niewielki
bo gorzej mają ko­biety
z cy­cami przy­pomi­nający­mi wydmuszkę

Kiedyś ważyła piersi
jak dwa żółte melony
i no­si trzydzieści kilogramów
bo to niez­wykłe balony

Jak żyć z dużym biustem
i mi­seczką K
?
o tym opo­wie kobieta
co no­si ciężary dwa

Fa­cet oko nacieszy
i wyob­raźnię rozmarzy
a wie­czo­rem w tym biuście
zaśnie ze spo­kojem na twarzy 

wiersz • 19 stycznia 2013, 17:18

Namiętność w hotelowym zaciszu :)

Odtwórz


Dzi­ka kot­ka z Tej kobiety
pat­rząc... myśli zdradzasz.
Wodzisz wzro­kiem wzdłuż Jej ciała
mil­czysz... nie przeszkadzasz.

Gorączko­wo zwilżasz usta.
Cze­kasz... ciche pla­ny snujesz
i ner­wo­wym ruchem dłoni
rytm me­lodii... wystukujesz.

Jakże z wdziękiem się porusza
tańcząc... kołysze biodrami
jak... od­chy­la głowę w [...] — czytaj całość

wiersz • 19 stycznia 2013, 00:31

Jadąc pociągiem z Jeleniej do Wałbrzycha

Mała kapliczka
i cmentarz
pęczniejący światłami
pamięci
łzy z parafiny

da­lej czar­ne góry
wżynają się w oko
po­piela­tego nieba
i raczkujący księżyc
od­dechem płowym
między chmu­rami pływa

jeszcze rozhuśta­ne domy
błyszczą w ok­nie pociągu
i świt które­mu tłumaczyć trzeba
że jes­teśmy tu chwilą
splu­niętą w przeciągu 

wiersz • 18 stycznia 2013, 20:29

Stworzone do... pocałunków ;)

Odtwórz

Niech us­ta mo­je... opiszą tę miłość
jak pióra poetów co słowa spisują
tak one niczym na kar­tce papieru
na Two­jej skórze... pejzaż malują.

Słowo po słowie i ob­raz się tworzy.
Tłem Two­je ciało sprag­nione koloru.
Dłonie me... niechaj [...] — czytaj całość

erotyk • 17 stycznia 2013, 04:14

W oczach mo­jej ma­my mie­szkają anioły...pat­rząc na mnie dają mi poczu­cie bez­pie­czeństwa ... kochają bez względu na to ja­kim jes­tem dziec­kiem... od­wdzięczam się Im od­syłając równie pełen miłości uśmiech... 

myśl • 14 stycznia 2013, 23:54

NOWOROCZNE POSTANOWIENIE

Oczyszczę swój umysł,
Wy­bielę wspomnienia,
Za­pomnę, co było,
Już po­ra wyjść z cienia.
Dziś po­ra zabłysnąć,
Roz­pa­lić płomienie,
Nie czas na tęsknotę
I w siebie zwątpienie.
Czas z głową do góry
Krok zro­bić do przodu,
Nie pat­rzeć przez ramię,
Choć czuć po­wiew chłodu.
Niech w ple­cy mi wieje,
Marze­nia się ziszczą,
Dziś w so­bie mam siłę,
Tej siły nie zniszczą!

A ludzie, co kiedyś
Mówi­li, że bliscy…
Zos­ta­li gdzieś w tyle
I stoją wśród zgliszczy.

/Joanna/ 

wiersz • 13 stycznia 2013, 21:30

Miłością nurtem rzeki...

Odtwórz

Gdy ukaże księżyc swe ob­licze w pełni
nies­po­koj­ne myśli płyną rzeką snu
cza­sem kłopot masz by zasnąć... wtedy
spróbuj pat­rząc w gwiaz­dy zliczyć je do stu.

Nasłuchując w ciszy sze­lest suk­ni nocy
kiedy skra­da się niosąc spokój [...] — czytaj całość

wiersz • 13 stycznia 2013, 02:09

Jeździec na białym koniu a świata pejzaż dziwaczny

Życie na wstecznym
z wklęśniętą psychiką
i in­wer­sją twarzy

Do ka­wy w środ­ku nocy
zak­rwa­wiona muzyka
z miną bok­se­ra - poważna

Nie wiem czy ma­cie świado­mość - ale
Je­zus sznu­ruje bu­ry wojskowe
i trze­ba będzie odpowiedzieć
za zar­dze­wiałe gwoździe
i scho­wany za ple­cami młotek

Na pocieszenie
mar­ce­pan i kawa
a na taborecie
pod pos­ta­cią po­kur­czo­nego niedo­pałka drżenie
spra­wa jeszcze nie przeterminowana
więc trze­ba się wziąć za siebie

od zaraz 

wiersz • 11 stycznia 2013, 21:22

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

marka