Queyk, ulubione teksty, strona 52

1637 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Daj mi powód...

Odtwórz


Ser­ce jak kryształ kruchy pęka
życie się sy­pie w drob­ny mak...
jak można się uchro­nić przed tym
jak można uciec... po­wiedz jak.

Daj mi... choć je­den po­daj powód
by mniej Cię kochać lub też wcale.
Nie wyr­wiesz mi [...] — czytaj całość

wiersz • 7 stycznia 2013, 01:36

Z - wariant po ptakach

Spot­kałem kolegę
w trak­cie rozwodu
boże - 
pergamin
wiot­czejący przy od­wróco­nym ple­cami piecu

nicze­go nie mógł powiedzieć
chodził z pus­tką w oczach
i we­sołą córką
która w podskokach

ko­loro­we reklamy
muzyka
i on zgarbiony
wiad­ro wy­sypa­nego popiołu
pod życia stopy 

wiersz • 6 stycznia 2013, 14:59

To tylko łzy...

Odtwórz

Os­tatkiem sił unoszę wzrok
spod ciężaru z ja­kim natrętna noc
usiadła mi na po­wiekach
na­tar­czy­wie zmuszając mnie bym
za­padła wreszcie w głębo­ki sen...

nies­po­koj­ne myśli dzi­siej­sze­go dnia
wciąż nie poz­wa­lają mi zasnąć
skry­wając się w kąci­kach oczu
by [...] — czytaj całość

wiersz • 6 stycznia 2013, 02:03

O rudzielcu Lucy Montgomery...

Co to za rudzielec z wstążką w warkoczykach
o twarzy jak... niebo usłane gwiazdami
i krocząc wzgórzem pap­le coś bezwiednie.
Toż to są... war­kocze naszej słyn­nej Ani.


W wiśniowym sadzie gdzie drze­wek korony
ub­ra­ne w kwiecis­te różowe [...] — czytaj całość

wiersz • 5 stycznia 2013, 17:52

Gdzie zacni poeci?

Wiel­ka szko­da Ada­siu żeś nie nieśmiertelny.
Że pióro Twe mar­twe nie tworzy dzieł sztuki.
Wiel­kim Cię poetą zwą w dzi­siej­szym świecie
a wier­sze... dzie­dzic­twem i ce­lem nauki.

A gdzie kras­no­lud­ki Ma­rii Ko­nop­nickiej ?
Dziś baj­ka niez­wykła... dziecięca [...] — czytaj całość

wiersz • 4 stycznia 2013, 20:26

Spotkałem Mikołaja o twarzy z mułu i zdarzeń

Widziałem Mi­kołaja - mówił
że idzie prze­badać prostatę
a ja mu na to
że trze­ba nieść prezenty
a nie wys­ta­wiać zadek

Zap­ro­sił mnie na pomidorową
do ba­ru mlecznego
gdzie dla oszczędności wyłączo­na lampki
na choin­ce z se­zonu ubiegłego

Chli­pał zupę
jak sza­ry pies z obojętnością w ogonie
a ja się nakręciłem
mówiłem
że świat w re­ces­ji tonie

Mogłem go nie spotykać
bo bied­ny wyszedł w wi­siel­czym humorze
załat­wiłem go czer­stwą gadką
Ti­tanic tonie
wy­bacz mi Boże... 

wiersz • 2 stycznia 2013, 12:23

Taki sobie zardzewiały pejzaż

Na po­boczu drogi
za­lega koń
o znudzo­nym oddechu
i kopytem
ba­wi się z Ziemią

Na ławeczce
sie­dzi woźnica
i powściąga przek­leństwa w gębie

Ma w ręce bat
ale ko­nia nie bije
sam cięgi brał
w przeklętym dzieciństwie

Te­raz węgla fura
i wi­na butelka
próchni­ca roz­pycha łokciami
roz­chwiany 'zębos­tan' w gębie

Sta­ra marynarka
i czap­ka futrzana
skład opału i klient
do no­cy od rana 

wiersz • 1 stycznia 2013, 20:07

O piętnastej za śmietnikami na polu

Wszys­tkie wrony
które kar­miłem w dzieciństwie
nie żyją
pos­pa­dały prawdopodobnie
z po­piela­tego nieba
jak święte ob­razki ze ścian
a niektóre skamieniały
w cier­niowych gniaz­dach na drzewach

kar­miłem je
resztki z obiadu dawałem
i kiedy szedłem wśród komórek starych
to mnie witały

nie żyją mo­je wrony
odleciały
zos­tało niebo sine
i sta­ry ema­liowa­ny garnek
w którym jedze­nie nosiłem


marka 

wiersz • 31 grudnia 2012, 12:37

Każda z nocy...

Odtwórz

Spójrz w niebo gdzie gwiaz­dy zdo­bią noc.
Gdzie... złoty księżyc jak la­tar­nia lśni.
Tam się me wszys­tkie marze­nia schowały
tam... pośród snów uk­ry­wasz się i Ty.


Cza­sem tą diamen­tową ścieżką wśród gwiazd
szu­kam Cię w gwiez­dnym pyle [...] — czytaj całość

wiersz • 29 grudnia 2012, 23:00

Wujek Rysiek - cień człowieka

Cień człowieka
a dziadek Bo­rys mówił szmaciarz
na swo­jego syna
a ja sie­działem na tapczanie
i układałem kos­tkę Rubika

Wu­jek był wychudzony
o twarzy sza­rej jak gli­na z rzeki
i por­tki by mu spadły gdyby
nie da­rowa­ne ame­rykańskie szelki

Dziadek kroił mu boczek
grubo
i kładł na kromkę chleba
a wu­jek brał dwa papierosy
bo pa­lić chciała kon­ku­bina Ewa

Wszys­cy mówili
że Wil­czyńscy go rozpili
wszys­cy żałowali
że się na Gar­ncar­ską sprowadzili 

wiersz • 29 grudnia 2012, 20:38
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

marka