Queyk, ulubione teksty, strona 52

1716 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Impresja

Wy­piłem kawę
mam przed sobą stół
i smak czekolady

dziwne
ale mój te­lefon niemowa
czy­ni z życia kino
na bal­ko­nie kapa
w której roz­tocza giną
wyd­ra­pane pa­zurem zimy

zielo­ny ko­lor ma życie
i od­dycha niepokojem
nie pot­ra­fię inaczej
jeść
z zak­rwa­wione­go stołu

cias­to z rodzynkami 

wiersz • 1 kwietnia 2013, 21:17

Opuściły mnie siły

Ten pejzaż
szu­kający wiosny
języ­kiem zwisa
nad polem
wycze­sanym lo­dowa­tym wiatrem

na bo­ku leży śnieg
brud­ny od sadzy
z ka­mienicą w oczach

zna­jomy wypłowiał
w brązo­wym garniturze
z wy­tar­ty­mi mankietami
ale na pog­rze­bie nie byłem
i z za­ciśniętej ręki
ziemi nie sypałem

pa­miętam jak płuca mu grały
świs­tem fab­rycznej syreny
a te­raz tyl­ko skrzeczy
ptak przy grobie
na za­moczo­nej w niebie gałęzi 

wiersz • 30 marca 2013, 21:44

Czas... głównym pro­jek­tantem mo­jego wyglądu zewnętrzne­go... zmienia mój wi­zeru­nek wraz z upływem wieku lecz... nie od niego za­leży uro­da mo­jej twarzy
bo choć zmienia się w sied­lisko zmar­szczek to oz­dobą jej są te... mi­miczne pow­stałe z uśmiechów których nie szczędzę... 

myśl • 30 marca 2013, 02:13

Jutro umrze Mesjasz

W pod­miej­skim pociągu
o świcie
między Bo­lesław­cem a Węglińcem
ludzie mają
czar­no-białe twarze

między na­mi Je­zus stoi
obok toalety
w której ktoś zamknięty
pa­li pa­piero­sy w pośpiechu

ty­siąc dziewięćset osiem­dziesiąt lat temu
oddał
za nas życie
Jezus
a te­raz niezauważony stoi
choć ub­ra­nia w ko­lorze for­ni­ru nie ma
to nie rzu­ca się w oczy

Wy­siadł w Węglińcu
jak wszyscy
poszedł mos­tem nad torami
przy zwrotnicy
klęli robotnicy
i na tłuczeń spluwali 

wiersz • 26 marca 2013, 07:22

Przyśnię Ci się muszlą...

Odtwórz

Niech Ci się przyśni sza­firo­we morze
byś mógł wyławiać muszle z je­go dna
ja­kież by mogło być Two­je zdzi­wienie
gdy jedną z nich byłabym... ja.

Mógłbyś mnie tuląc przykładać do ucha.
Wsłuchi­wać się w szum rozkołysanej [...] — czytaj całość

wiersz • 25 marca 2013, 01:04

Wdowa w dwóch okresach po pogrzebie

Wszys­cy ją przytulali
pocieszali
nadzieją namaszczali

Wdo­wa w roztargnionej
czar­nej sukience
z pos­kle­jany­mi dep­resją włosami
jedną nogę moczyła w grobie
żółtym od gli­ny
wszys­cy ją zap­rasza­li na obiad
bo była sa­mot­na w tej chwili

Po cza­sie zos­tała sama
w kwiecis­tej sukience
i znoszo­nych bamboszach
siedząc z dep­resją na kolanach
już na­wet nie pro­si Boga
roz­chwiany trzeszczy taboret

Światło ulicznej latarni
prze­cieka przez firanki
bez­sennej nocy
to już rok
a jed­nak ro­pieje ra­na pod paznokciem 

wiersz • 24 marca 2013, 12:13

miewam że pat­rząc ku niebu na roz­la­ny błękit na­de mną
widzę nie roz­proszoną biel chmu­rek a czuwające
nad na­mi anioły i w duchu... dziękuję za taką wyobraźnię
która da­je mi choć trochę poczu­cie bezpieczeństwa... 

myśl • 24 marca 2013, 11:30

Bezgwiezdna... niczym wdowa...

Odtwórz

Cza­sem mam ta­ki zamęt w głowie
trud­no pow­strzy­mać wte­dy łzy.
I ser­ce też żałośnie bijąc
za­biera spokój... mąci sny.

To właśnie wte­dy potrzebuję
czy­jegoś wspar­cia na ramieniu.
Wypłakać smu­tek z resztą łez
po­sie­dzieć w ciszy i w milczeniu.

Nie chciałam [...] — czytaj całość

wiersz • 23 marca 2013, 03:56

No tak... Miniaturka czekająca na wiosnę

Dwudzies­ty pier­wszy marca
śnieg
ludzie resztka­mi węgla
kaf­lo­we piece karmią

po pa­rape­cie pta­ki tańczą
cze­kając na ok­ruchy chleba 

wiersz • 22 marca 2013, 13:46

A niech sobie pada...

Odtwórz


Dziś na­wet deszcz wy­daje się tańczyć
krop­la­mi łas­kocząc ra­dosną twarz.
Nie tyl­ko On ma wkład w mo­je szczęście.
Naj­większy udział... Ty w nim masz.

To nic że moknę... ociekam deszczem.
Nic nie jest w sta­nie zmącić radości.
Bo [...] — czytaj całość

wiersz • 21 marca 2013, 14:32
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

agniecha1383