Queyk, ulubione teksty, strona 52

1560 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Pejzaż miejski ze słoniną w oknie

Ten kra­job­raz
ciężko oddycha
sadzą
wyp­lu­waną z kominów

Roz­ma­zane oczy życia
ściekają tłus­tym tuszem
z po­piela­tego nieba

Ulicą idą ludzie
jadą samochody
biel
czerń
szarość
a pod murem
zmarznięty życiorys bosy
z os­tatnim papierosem 

wiersz • 8 lutego 2013, 12:30

Bajka z krwi i sucharów

Jes­tem dob­rze urodzony
na Garncarskiej
gdzie rzeźnik przed świętami
to­pił nóż w świńskim podgardlu

Jak krew w tętnicy
lała się wódka na stole
i wi­siał rzeczy­wis­tości skrzep
w życia zatorze

Pat­rzyłem przez okno
wyp­lu­wające w prze­ciągu firanki
jechała ko­lum­na wojskowa
żołnie­rze rzu­cali suchary 

wiersz • 3 lutego 2013, 16:02

Walc w kroplach deszczu...

Odtwórz

Wdały się chmur­ki w fig­le z wietrzykiem.
Upar­cie... na przekór płynęły pod prąd.
Ten zwiet­rzył ich żar­ty... na­dymał swe lice
i dmuchnął rzekłszy sio! Odpłyńcie stąd.

Te pro­wokując... zeb­rały się w siłę
i... z bieli na szarość [...] — czytaj całość

wiersz • 1 lutego 2013, 22:06

Obraz...

Odtwórz

Uwie­cznię ob­raz na... bieli płótna.
Pok­ryję górną część... błękitem
a po­tem w dol­nej... od­cieniem zieleni
i... po­tok górski płynący korytem.

Uwie­cznię też... góry na tle nieba
nieliczne śla­dy zi­my na stokach
i... top­niejące już resztki śniegu
na nagich [...] — czytaj całość

wiersz • 31 stycznia 2013, 04:05

Z przymróżeniem oka... Ósmy znak zodiaku...

W rozpędzo­nych słowach w złości
dużo krzyw­dy nie... miłości
na­wet jeśli coś znaczyła
krzyw­da słow­na ją... zabiła.
Cza­sem le­piej wszys­tko zmilczeć
choć i to jest... trudne.
Le­piej czys­tość słów okazać
aniżeli... brudne.
Słowa cza­sem... raną w sercu
tkwią głębo­ko niczym... grot.
Choć [...] — czytaj całość

wiersz • 30 stycznia 2013, 00:06

Wyobraźnia nuty łapie...

Odtwórz

Wyob­raź so­bie płat­ki śniegu
jak tańcząc... za ok­nem wirują
i... pod dyk­tando mu­zyki Mozarta
ob­ra­zy mro­zem na szy­bach szkicują.

W po­rywie wiat­ru się... wznoszą
z lek­kością skrzy­deł motyla.
Spójrz... jak je pieści melodia
i jakże do­niosła to... chwila.

I niczym... [...] — czytaj całość

wiersz • 29 stycznia 2013, 00:01

Warszawo...

Odtwórz

Kar­miona poezją o... Tobie
miłością w mym ser­cu utkwiłaś.
Piosenką z ust wielu artystów
i mo­je... także zdobiłaś.

Dziś... ja za­nucę melodię
wpat­rując w od­cienie błękitu
gdzie niebo Wisłą mi będzie
a pieśń... łodzią zachwytu.

I jakże nie tęsknić za [...] — czytaj całość

wiersz • 28 stycznia 2013, 00:33

W tym dniu nawet śmierć milczała...

Odtwórz


Tu­pot dziecięcych bu­cików sierocych
wnet dwieście gwiazd spośród tysięcy
żeg­na­ne w milczeniu...
Nie plac za­baw uwie­cznieniem tej drogi
a... raj gdzie większe znacze­nie ma 
nie wyz­na­nie a sa­ma wiara...

Gdzie się podziało człowieczeństwo...

Zdep­ta­ne bu­tami op­rawców których śmiech
do [...] — czytaj całość

wiersz • 27 stycznia 2013, 01:17

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

agniecha1383