Queyk, ulubione teksty, strona 52

1682 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Negatywowy bohater

Li­tości w głosie nie miałeś
mówiąc
jak bar­dzo niena­widzisz Żydów
komunistów
i tych bez wiary
a za twoimi ple­cami wi­siał krzyż
z Je­zusem zszokowanym

Wy­ciągałeś z szafy
sta­ry weh­rmachtow­ski mundur
dźwięczący medalami
i wyglądałeś w nim jak choinka
przed świętami

Twarzą pomarszczoną
i op­le­cioną za­wis­tny­mi nerwami
po­kazy­wałeś jak bardzo
niena­widzisz tych
co Dol­ny Śląsk
po woj­nie dostali


A ja ci ga­zety czytałem... 

wiersz • 14 maja 2013, 08:23

Portrety M

Roz­cze­sane wiat­rem włosy
przepływają przez two­je usta
szmin­ko­wane rozpustnie

w sepii
pod ścianą ceglaną
wiatr ściąga su­kienkę z twoich kolan

ro­sa błyszczy na trawie
twój od­dech spi­ja promień
zachodzące­go słońca

w oczach masz skrzydło
zra­nione­go anioła

ob­ro­bię zdjęcia 

wiersz • 11 maja 2013, 21:01

Cier­pienie... tros­ki...prob­le­my... kur­czą duszę człowieka i osiadają gar­bem na Je­go plecach... 

myśl • 11 maja 2013, 19:48

BAJKA

A wir­tual­nym świecie realna
wy­buchła miłość. Jej moc nuklearna
po­raża wszys­tkich, którzy to widzą.
Już z tej miłości wca­le nie szydzą.
Nie na­rodziła się z wol­na, po cichu
lecz zapłonęła pośród okrzyków.
Jak­by nie było in­nej, innego
ser­ca trafiły [...] — czytaj całość

wiersz • 11 maja 2013, 14:07

Busola pokazuje północ

Pro­ponują
od­da­nie czci imperatorowi

życie o pus­tych żołądkach
a on otyły
jak pęcherz ryby
na try­bunie pływa dumny
po ope­rac­ji plastycznej
twarz cho­wa w zatłuszczo­nej for­mie dziadka

be­tono­wy ko­lor miłości
kroczy ar­mia do przodu
jest jeszcze dobrze
ale jut­ro padną z głodu

nie po­może święty
ani Bud­da zza miedzy
ni­komu w in­te­resie wojna
a on pan­cerny tors pręży 

wiersz • 9 maja 2013, 11:58

KINO

Dziś w ki­nie pełno sa­mot­nych ludzi
Pat­rzy na ek­ran marze­nia budzi,
Kar­mi się ni­mi na długie chwile,
Może wie­czo­rem już będzie milej.

Kiedyś do ki­na chodziły pary,
Pat­rzyły w ek­ran, widziały czary.
Po­tem te cza­ry wdrażały w życie,
By żyć lżej było chwilą w zachwycie.

Weź mnie za rękę, za­bierz do kina,
Niech na ek­ra­nie ma­giczna chwila,
A ja opar­ta na Twym ramieniu,
Jak gwiaz­da fil­mu i już nie w cieniu…

/Joanna/ 

wiersz • 7 maja 2013, 21:13

Depresja

Zwi­sasz tłus­ty­mi włosami
z których ścieka rozpacz
drżącym cieniem 

wiersz • 7 maja 2013, 07:43

Dziękuję Ci...

Odtwórz

Stworzyłeś dla mnie pięknie ubar­wiony świat.
Wy­bacz że do­ceniam go do­piero teraz
gdy mi do Ciebie... bliżej.
Te­raz... cieszę oczy jak dziec­ko patrząc
na lśniącą trawę skąpaną rosą w poranki.
Do­tykam ko­lorów uk­wieco­nych łąk mieniących się
w blasku [...] — czytaj całość

wiersz • 7 maja 2013, 01:17

Miniaturka 4:48

Po­ranek prze­ciera oczy
zdziwione
krzywą ulicą pijak
idzie z mok­rym kroczem
wro­ny kraczą

bu­tel­ki po wi­nach zbiera anioł 

wiersz • 6 maja 2013, 08:21

Z GŁOWĄ W CHMURACH

Kocha­nie kocha­niem,
A miłość miłością,
Gdy przyj­dzie roz­sta­nie,
Niech będzie z czułością,
Niech nic nie zat­ru­je,
Tych chwil, co minęły.
Niech w ser­cu przetrwają,
Choć mu­ry runęły…
I z moich fantazji,
Gdzieś z głową do góry
Po­marzę, po­myślę,
Zacze­pię o chmury,
Niech baj­ka się ziści,
Niech sny dziś wyśnione
Poz­wolą mi przetrwać,
Gdy w środ­ku już spłonę…

/Joanna/ 

wiersz • 5 maja 2013, 23:18
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Nutka67