Queyk, ulubione teksty, strona 52

1557 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Obraz...

Odtwórz

Uwie­cznię ob­raz na... bieli płótna.
Pok­ryję górną część... błękitem
a po­tem w dol­nej... od­cieniem zieleni
i... po­tok górski płynący korytem.

Uwie­cznię też... góry na tle nieba
nieliczne śla­dy zi­my na stokach
i... top­niejące już resztki śniegu
na nagich [...] — czytaj całość

wiersz • 31 stycznia 2013, 04:05

Z przymróżeniem oka... Ósmy znak zodiaku...

W rozpędzo­nych słowach w złości
dużo krzyw­dy nie... miłości
na­wet jeśli coś znaczyła
krzyw­da słow­na ją... zabiła.
Cza­sem le­piej wszys­tko zmilczeć
choć i to jest... trudne.
Le­piej czys­tość słów okazać
aniżeli... brudne.
Słowa cza­sem... raną w sercu
tkwią głębo­ko niczym... grot.
Choć [...] — czytaj całość

wiersz • 30 stycznia 2013, 00:06

Wyobraźnia nuty łapie...

Odtwórz

Wyob­raź so­bie płat­ki śniegu
jak tańcząc... za ok­nem wirują
i... pod dyk­tando mu­zyki Mozarta
ob­ra­zy mro­zem na szy­bach szkicują.

W po­rywie wiat­ru się... wznoszą
z lek­kością skrzy­deł motyla.
Spójrz... jak je pieści melodia
i jakże do­niosła to... chwila.

I niczym... [...] — czytaj całość

wiersz • 29 stycznia 2013, 00:01

Warszawo...

Odtwórz

Kar­miona poezją o... Tobie
miłością w mym ser­cu utkwiłaś.
Piosenką z ust wielu artystów
i mo­je... także zdobiłaś.

Dziś... ja za­nucę melodię
wpat­rując w od­cienie błękitu
gdzie niebo Wisłą mi będzie
a pieśń... łodzią zachwytu.

I jakże nie tęsknić za [...] — czytaj całość

wiersz • 28 stycznia 2013, 00:33

W tym dniu nawet śmierć milczała...

Odtwórz


Tu­pot dziecięcych bu­cików sierocych
wnet dwieście gwiazd spośród tysięcy
żeg­na­ne w milczeniu...
Nie plac za­baw uwie­cznieniem tej drogi
a... raj gdzie większe znacze­nie ma 
nie wyz­na­nie a sa­ma wiara...

Gdzie się podziało człowieczeństwo...

Zdep­ta­ne bu­tami op­rawców których śmiech
do [...] — czytaj całość

wiersz • 27 stycznia 2013, 01:17

Brąz jadalny

Wier­sz przy świecy
ma nad­pa­lone skrzydła
ćmy
która po su­ficie biega cieniami
poszu­kując uchy­lone­go okna

Bru­nat­na szto­ra zwisa
ołowianym konturem
od które­go od­kleił się cierń
wy­wieziony na złomo­wis­ko bure

To jest sen
z pa­zura­mi dnia każdego
to jest dzień
który prze­rażoną twarzą
od­strasza niebo... 

wiersz • 25 stycznia 2013, 17:37

Ludzie żyją jak mogą
a umierają jak się trafi... 

myśl • 24 stycznia 2013, 08:12

Uwiel­biam... gdy pat­rząc ok­ra­dasz mnie wol­no z gar­de­roby tyl­ko po to by na­tychmiast przyo­dziać moją na­gość w swo­je us­ta i zdo­bisz... miłością... 

myśl • 23 stycznia 2013, 23:57

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

agniecha1383