Queyk, ulubione teksty, strona 52

1646 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

W oczach mo­jej ma­my mie­szkają anioły...pat­rząc na mnie dają mi poczu­cie bez­pie­czeństwa ... kochają bez względu na to ja­kim jes­tem dziec­kiem... od­wdzięczam się Im od­syłając równie pełen miłości uśmiech... 

myśl • 14 stycznia 2013, 23:54

NOWOROCZNE POSTANOWIENIE

Oczyszczę swój umysł,
Wy­bielę wspomnienia,
Za­pomnę, co było,
Już po­ra wyjść z cienia.
Dziś po­ra zabłysnąć,
Roz­pa­lić płomienie,
Nie czas na tęsknotę
I w siebie zwątpienie.
Czas z głową do góry
Krok zro­bić do przodu,
Nie pat­rzeć przez ramię,
Choć czuć po­wiew chłodu.
Niech w ple­cy mi wieje,
Marze­nia się ziszczą,
Dziś w so­bie mam siłę,
Tej siły nie zniszczą!

A ludzie, co kiedyś
Mówi­li, że bliscy…
Zos­ta­li gdzieś w tyle
I stoją wśród zgliszczy.

/Joanna/ 

wiersz • 13 stycznia 2013, 21:30

Miłością nurtem rzeki...

Odtwórz

Gdy ukaże księżyc swe ob­licze w pełni
nies­po­koj­ne myśli płyną rzeką snu
cza­sem kłopot masz by zasnąć... wtedy
spróbuj pat­rząc w gwiaz­dy zliczyć je do stu.

Nasłuchując w ciszy sze­lest suk­ni nocy
kiedy skra­da się niosąc spokój [...] — czytaj całość

wiersz • 13 stycznia 2013, 02:09

Jeździec na białym koniu a świata pejzaż dziwaczny

Życie na wstecznym
z wklęśniętą psychiką
i in­wer­sją twarzy

Do ka­wy w środ­ku nocy
zak­rwa­wiona muzyka
z miną bok­se­ra - poważna

Nie wiem czy ma­cie świado­mość - ale
Je­zus sznu­ruje bu­ry wojskowe
i trze­ba będzie odpowiedzieć
za zar­dze­wiałe gwoździe
i scho­wany za ple­cami młotek

Na pocieszenie
mar­ce­pan i kawa
a na taborecie
pod pos­ta­cią po­kur­czo­nego niedo­pałka drżenie
spra­wa jeszcze nie przeterminowana
więc trze­ba się wziąć za siebie

od zaraz 

wiersz • 11 stycznia 2013, 21:22

Wyśpiewam Ci...

Odtwórz


Wyśpiewam Ci swoją miłość nad ranem.
Jak słowik wiosną co przy­siadł na ganek.
Gdy wszys­tko się z wol­na do życia budzi.
Wyśpiewam Ci ją... w zi­mowy poranek.


Ubiorę bar­wną su­kienkę. Dla Ciebie.
Choć zi­ma za ok­nem mroźna... [...] — czytaj całość

wiersz • 11 stycznia 2013, 01:46

Rozterki poety...

Jeśli bym za­warł ta­ki... układ.
Na­piszę coś na... Nob­la miarę
czy dzięki te­mu chęci wrócą?
Odzys­kam wenę także i wiarę?

Że żaden ze mnie mar­ny poeta
a ry­my są mi... brat­nią duszą.
Czy­tając wier­sze ktoś... doceni
i słowa w [...] — czytaj całość

wiersz • 10 stycznia 2013, 00:24

Artysta malarz...

Niez­wykły zeń ar­tysta ma­larz choć
pędzle to dzieło człowieka...
to On ma­lując stworzył świat
ko­lorem wciąż go powleka.

Na przykład tęczą kryjąc niebo
gdy słońce z deszczem ziemię pieści
lub suk­nię no­cy zdo­bi gwiazdami
a w blas­ku ich... księżyc umieści.

Lub... łąki w kwiecie odzieje
bar­wne na­dając im kolory...
nie omi­jając także motyli
na skrzydła im na­nosi wzory.

A także człowiek był Je­go obiektem
a głównie... ko­lor Je­go skóry
choć cały świat to Boże dzieło
mówią to dzieło... natury... 

wiersz • 9 stycznia 2013, 00:44

W po­deszłym wieku twarz pos­tarzałą mapą na której zmar­szczki niczym schodzo­ne ścieżki i wszys­tkie zakręty życiowe z cza­sem... odzwier­cied­lają się... 

myśl • 8 stycznia 2013, 13:59

Nad głową pociągi

Idę przejściem podziemnym
stalowym
betonowym

te mdłe ściany
wyk­le­jone obrazkami
z prze­rażony­mi świętymi
mogłyby wiele powiedzieć
sku­piając się w perspektywie
z wyłupias­tym czar­nym okiem

ktoś na ścianie
zos­ta­wił mocz
a ktoś na­pisał - kocham z Węglińca Ewę
tu klęczące światło zli­zuje mrok
z brud­nych barierek

krok

zielo­ny śmietnik
a w nim
kar­ton po mleku
ko­bieta fa­luje udami
na ław­ce w uśmiechu


marka
z dwor­ca PKP Bolesławiec 

wiersz • 8 stycznia 2013, 08:57

Daj mi powód...

Odtwórz


Ser­ce jak kryształ kruchy pęka
życie się sy­pie w drob­ny mak...
jak można się uchro­nić przed tym
jak można uciec... po­wiedz jak.

Daj mi... choć je­den po­daj powód
by mniej Cię kochać lub też wcale.
Nie wyr­wiesz mi [...] — czytaj całość

wiersz • 7 stycznia 2013, 01:36
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

agniecha1383