Queyk, ulubione teksty, strona 52

1526 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

O rudzielcu Lucy Montgomery...

Co to za rudzielec z wstążką w warkoczykach
o twarzy jak... niebo usłane gwiazdami
i krocząc wzgórzem pap­le coś bezwiednie.
Toż to są... war­kocze naszej słyn­nej Ani.


W wiśniowym sadzie gdzie drze­wek korony
ub­ra­ne w kwiecis­te różowe [...] — czytaj całość

wiersz • 5 stycznia 2013, 17:52

Gdzie zacni poeci?

Wiel­ka szko­da Ada­siu żeś nie nieśmiertelny.
Że pióro Twe mar­twe nie tworzy dzieł sztuki.
Wiel­kim Cię poetą zwą w dzi­siej­szym świecie
a wier­sze... dzie­dzic­twem i ce­lem nauki.

A gdzie kras­no­lud­ki Ma­rii Ko­nop­nickiej ?
Dziś baj­ka niez­wykła... dziecięca [...] — czytaj całość

wiersz • 4 stycznia 2013, 20:26

Spotkałem Mikołaja o twarzy z mułu i zdarzeń

Widziałem Mi­kołaja - mówił
że idzie prze­badać prostatę
a ja mu na to
że trze­ba nieść prezenty
a nie wys­ta­wiać zadek

Zap­ro­sił mnie na pomidorową
do ba­ru mlecznego
gdzie dla oszczędności wyłączo­na lampki
na choin­ce z se­zonu ubiegłego

Chli­pał zupę
jak sza­ry pies z obojętnością w ogonie
a ja się nakręciłem
mówiłem
że świat w re­ces­ji tonie

Mogłem go nie spotykać
bo bied­ny wyszedł w wi­siel­czym humorze
załat­wiłem go czer­stwą gadką
Ti­tanic tonie
wy­bacz mi Boże... 

wiersz • 2 stycznia 2013, 12:23

Taki sobie zardzewiały pejzaż

Na po­boczu drogi
za­lega koń
o znudzo­nym oddechu
i kopytem
ba­wi się z Ziemią

Na ławeczce
sie­dzi woźnica
i powściąga przek­leństwa w gębie

Ma w ręce bat
ale ko­nia nie bije
sam cięgi brał
w przeklętym dzieciństwie

Te­raz węgla fura
i wi­na butelka
próchni­ca roz­pycha łokciami
roz­chwiany 'zębos­tan' w gębie

Sta­ra marynarka
i czap­ka futrzana
skład opału i klient
do no­cy od rana 

wiersz • 1 stycznia 2013, 20:07

O piętnastej za śmietnikami na polu

Wszys­tkie wrony
które kar­miłem w dzieciństwie
nie żyją
pos­pa­dały prawdopodobnie
z po­piela­tego nieba
jak święte ob­razki ze ścian
a niektóre skamieniały
w cier­niowych gniaz­dach na drzewach

kar­miłem je
resztki z obiadu dawałem
i kiedy szedłem wśród komórek starych
to mnie witały

nie żyją mo­je wrony
odleciały
zos­tało niebo sine
i sta­ry ema­liowa­ny garnek
w którym jedze­nie nosiłem


marka 

wiersz • 31 grudnia 2012, 12:37

Każda z nocy...

Odtwórz

Spójrz w niebo gdzie gwiaz­dy zdo­bią noc.
Gdzie... złoty księżyc jak la­tar­nia lśni.
Tam się me wszys­tkie marze­nia schowały
tam... pośród snów uk­ry­wasz się i Ty.


Cza­sem tą diamen­tową ścieżką wśród gwiazd
szu­kam Cię w gwiez­dnym pyle [...] — czytaj całość

wiersz • 29 grudnia 2012, 23:00

Wujek Rysiek - cień człowieka

Cień człowieka
a dziadek Bo­rys mówił szmaciarz
na swo­jego syna
a ja sie­działem na tapczanie
i układałem kos­tkę Rubika

Wu­jek był wychudzony
o twarzy sza­rej jak gli­na z rzeki
i por­tki by mu spadły gdyby
nie da­rowa­ne ame­rykańskie szelki

Dziadek kroił mu boczek
grubo
i kładł na kromkę chleba
a wu­jek brał dwa papierosy
bo pa­lić chciała kon­ku­bina Ewa

Wszys­cy mówili
że Wil­czyńscy go rozpili
wszys­cy żałowali
że się na Gar­ncar­ską sprowadzili 

wiersz • 29 grudnia 2012, 20:38

Ta chwila...

Odtwórz

Jest ta­ki mo­ment w życiu każdego
gdy ser­ce moc­niej zaczy­na mu bić
tak bar­dzo prag­nie wy­razić emocje
chciałby po pros­tu miłością też żyć.

Za­pom­nieć na chwilkę o troskach
o wszys­tkim gdy zaj­dzie potrzeba.
Wyjść z do­mu na spacer [...] — czytaj całość

wiersz • 27 grudnia 2012, 03:10

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

agniecha1383