Queyk, ulubione teksty, strona 52

1518 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Toksyczna miłość

Idź za­bierz chłopcze
do do­mu swoją matkę
bo leży w parku
pi­jana na ławce

Brud­na klat­ka schodowa
długa lamperia
z przyk­le­jonym cieknącym kranem

Dzieciństwo
cho­lera jasna
i szar­pa­nie pi­janej za ramię
pies u no­gi mer­dał ogonem
i li­zał dłonie niezdarne
była zbyt ciężka
żeby ją podnieść
nie mogłem udźwignąć
była jak kamień

Zza ro­gu spoglądał na mnie Chrystus
ze swoimi problemami 

wiersz • 26 grudnia 2012, 17:46

Wspominajka retrospektywna z korkiem od wina

Pi­jacy z Garncarskiej
zawsze
mi imponowali
i z taką łatwością
wi­na otwierali

Mówi­li do mnie - młody
sprze­daj so­bie butelki
a ja skąpa­ny w szczęściu
niosłem je do sku­pu na naręczu

Gdzie ty to zbierasz -?- pytała
ze sku­pu szefowa
i dra­pała się [...] — czytaj całość

wiersz • 25 grudnia 2012, 20:38

Starszej pani obraz z pulsem na skroni

Na starość
dębiejesz
boś z gliny
ludzkiej
i leżąc na epi­tafium z gipsu
tra­cisz soki
obojętnie mdlejąc
na lnianym prześcieradle
si­wym welonem
wzruszającym ramionami
cyk­liną odwracana

Ta­kie masz życie
z rakiem
a jeszcze wczoraj
niosąc butę w gębie
od­wróco­na ple­cami do miłości
uderzałaś do przo­du po zakręcie

Na sta­rość choin­ki gałęzie
w dzbanku
z wy­tartą ruską bombką
w ko­lorze zielonym
a na meb­lu matrioszka
o twarzy w zno­ju moczonej

...

Na końcu świata siedzi
dob­ry Bóg
i dłubie słonecznik węgierski

podnóżek ma usłany łupinami... 

wiersz • 21 grudnia 2012, 08:31

Tango żywiołów

W jed­wabnej suk­ni og­nistej czerwieni
Mą ki­bić objąłeś dziś dłońmi drżącymi.
I w ryt­mie na­miętnym, co płynie z głośnika
Kołyszesz mnie czu­le, świat cały gdzieś znika.
Po ślis­kiej ma­terii prze­suwasz palcami,
Do­tykasz de­kol­tu i szyi tuż nad [...] — czytaj całość

erotyk • 20 grudnia 2012, 00:51

Miniaturka w chusteczce higienicznej

Życie jest piękne
samotne
piękniejsze
wśród piegów gwiazd
na bu­janym fo­telu księżyc
wy­dycha melancholię 

wiersz • 18 grudnia 2012, 12:07

Opis do akwarelki którą już namalowałem

Na ok­nie sta­re radio
z które­go ocieka sche­matyczna suma
niedzielna
jak w zeszłym tygodniu

Na tap­cza­nie syl­wetka w piżamie
mężczyzny
zo­bojętniałego jak roztopy
i sza­ra szpi­tal­na sala
gdzie nad drzwiami
wi­si Chrys­tus w ak­cie zbrodni

Mężczyz­na się nie porusza
i żyje mszą poranka
dom starców za­pew­nia mu spokój
a i rodzi­na o nim zapomniała

Jest psychicznie chory
i chwieje się
na krawędzi łóżka
na ko­niec mod­litwa z radiem
i nie­dziela - jak spod­nie - przydługa

amen 

wiersz • 17 grudnia 2012, 10:49

Dziwny post

Nic się nie klei
nogi
miłosierdzie
roz­pusta żółtych zębów po maśle

amen

kicz to kicz
a i sto­py Chrystusa
wy­doby­te z gliny
mają usta
pa­tetycznie pomalowane

jest wesele
mu­zyka gra
i młoda pa­ra op­le­ciona spojrzeniami
o sma­ku pomarańczy
ktoś roz­no­si wódkę
piją do dna
ale dookoła trumny
nikt nie tańczy 

wiersz • 16 grudnia 2012, 20:20

Obraz słowny do akwareli

Zaak­cepto­wać siebie
pier­si których nie chce już kochanek
ugniatać
ob­wisłych jak roz­pacz wydychana

Na tle sza­rej ściany
o kar­ton oparta
z zalążkiem w macicy
która jeszcze nie wy­dymała policzków
stoi

Szto­ry wiszą pop­rzy­bija­ne za ramiona
do szpalet
na sto­le kwiaty
suche
składają się w amen

Do po­mie­szcze­nia zszedł anioł
chudy
z so­lony­mi chipsami
i prze­rażony pat­rzy w sufit
od much piegowaty 

wiersz • 12 grudnia 2012, 12:52

Następna strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

marka